Quirine Eijkman

Terug naar onderzoekers Quirine Eijkman
Functie: Lector
Lectoraat: Toegang tot het Recht
Contact:

E-mail: quirine.eijkman@hu.nl

Volg op:

Quirine Eijkman is tot lector Toegang tot het Recht aan het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van Hogeschool Utrecht. Dit algemene Lectoraat Rechten richt zich op maatschappelijke vraagstukken rondom toegang tot het recht en juridische zelfredzaamheid. Deze kennis is belangrijk voor het innoveren van rechtspleging en de beroepspraktijk. Daarnaast heeft de Verenigde Naties in haar werelddoelen voor 2030 (Sustainable Development Goals) toegang tot het recht benoemd als één van de belangrijkste manieren op verandering op glocal niveau te bereiken.

In het bijzonder focust het Lectoraat Toegang tot het Recht zich op juridisch en sociaalwetenschappelijk onderzoek naar nieuwe vormen van toegang tot het recht zoals alternatieve geschillenbeslechting, digitale klachtenprocedures of de rol van lokale professionals en vrijwilligers. Denk aan de vraagstukken die sociale professionals hebben naar aanleiding van de recente decentralisatie van overheidstaken naar gemeentes. Of, wat zijn precies de behoeftes van burgers? Ook wordt er gefocust op legal empowerment: hebben burgers voldoende kennis om te participeren in onze democratische rechtsstaat? Hoe zit het, bijvoorbeeld, met recht aan de keukentafel, de taaleis of het tegengaan van extremisme? Worden mensenrechten zoals privacy en gelijkheid wel voldoende gewaarborgd op lokaal niveau en in cyberspace? Ook zal het Lectoraat Toegang tot het Recht samen met het Instituut voor Recht door middel van het ‘Legal Empowerment Lab’ verbinding leggen tussen het (studenten)praktijkonderzoek en de vragen van burgers, beleidsmakers en het maatschappelijk middenveld.

In de afgelopen jaren heeft Quirine Eijkman onder andere onderzoek gedaan naar de (neven)effecten van veiligheidsmaatregelen voor de rechtsstaat en mensenrechten en accountability 4 communicatie-surveillance. Ze is co-promotor van een proefschrift over ‘Veiligheid & de Waarde van Privacy’ (Gerdo Kuiper, UVA & Hogeschool Leiden, NWO beurs) en van  Daan Weggemans ‘Computer Says No, over autoriteit bij het gebruik van digitale risicoprofielen’ (Universiteit Leiden). Ook werkt zij als senior-onderzoeker en docent Veiligheid en de Rechtsstaat bij het Institute of Security & Global Affairs (ISGA), Faculteit Governance & Global Affairs van de Universiteit Leiden. Daarnaast volgt zij een post-graduate opleiding Creative Leadership bij THNK.

Hiervoor was zij werkzaam als surveillance adviseur en hoofd Politieke Zaken en Persvoorlichting bij Amnesty International Nederland, de Adviescommissie Internationale Vraagstukken (AIV), het Nederlandse Rode Kruis en de Universiteit Utrecht.  In 2007 promoveerde zij aan de Rechtenfaculteit van de Universiteit Utrecht op een rechtssociologisch proefschrift over openbare veiligheid, politiehervormingen en mensenrechtenimplementatie in Costa Rica. Zij studeerde Nederlands en Internationaal Recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Quirine Eijkman zit in de Raad van Advies van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) en het Platform Burgerrechten. Ook is zij lid van het Nederlands Helsinki Comité en de Klankbordgroep van het Ad de Jonge Centrum voor Inlichtingen- en Veiligheidsstudies van de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft ruime ervaring in het ontwikkelen en het geven van onderwijs voor bachelor- en masterstudenten Rechtsgeleerdheid, Crisis- en Veiligheidsmanagement, Bestuurskunde en de leergangen Veiligheid en de Rechtsstaat van de Universiteit Leiden.

Recente publicaties

 • Beware of Branding Someone a Terrorist!: Local Professionals on Person-Specific Interventions to Counter Extremism’, Journal for Deradicalisation, Spring 2017 No.10, pp.23-50 (2017) [met Josien Roodnat] http://journals.sfu.ca/jd/index.php/jd/article/view/87
 •  ’Indiscriminate Bulk Data Interception and Group Privacy: Civil Society Payback through Strategic Litigation?' in: Taylor,L., Sloot, B. van de & Floridi, L. (Eds.) Group Privacy: Challenges of Data Technologies. Springer: Dordrecht, pp.123-138 (2017).
 •  Waak voor het Stempel Terrorist: Lokale professionals over de persoonsgerichte aanpak van (potentiële) extremisten, Kenniscentrum Sociale Innovatie, Utrecht: Hogeschool Utrecht (2016). [met Josien Roodnat]
 • 'Macht en Toegang', in: Frerks, G., Jongbloed, T., Uitslag, M. & Westra, T. (Reds.), Macht en Mediation, Antwerpen: Maklu Uitgevers, pp.19-25 (2016). 
 • ‘Structural Influences on Involvement in European Homegrown Jihadism: A Case Study,’ Terrorism and Political Violence (2016). [met Bart Schuurman & Edwin Bakker]
 • ‘Mensenrechten in Conflict’, in: B.de Graaf, G.Flerks & E. Muller (Reds.) Handboek Conflict, Alphen aan de Rijn, Kluwer. (2016). [met Michelle Parlevliet]

Recente lezingen

 • Lezing Advocating 4 Ethics or Human Rights?: Access to Justice for Communications Surveillance in Practice, ACL Workshop Ethics in Natural Language Processing Valencia, Spanje 4 april 2017
 • Openbare Les ‘Toegang tot het Recht gaat Glocal’, 9 februari 2017
 • Workshop initiator/voorzitter ‘Human Rights Tickle the Security  Agenda’, ISGA Opening conferentie Universiteit Leiden, Den Haag, 10 november 2016 
 • Paper presentatie ism J.Roodnat, ‘Access to Justice for Local Person-Specific Interventions?: The Dutch Integrated Approach to Countering Terrorism and Extremism Reviewed’,  Society for Terrorism Research (STR) 2016, Den Haag, 9 november 2016
 • Plenaire lezing ‘Macht en Toegang tot Mediation’, Jaarcongres Mediation, Universiteit Utrecht & Hogeschool Utrecht, 11 oktober 2016
 • Referent expertmeeting ‘Toezicht Nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten’, Kirchcheiner workshop, Universiteit Leiden, 3 juni 2016
 • Lezing ‘Accountability 4 Terrorism Risk Analysis’, Lorentz centrum, TU Delft & Uni.Leiden, 26 mei 2016

Recente Media

 • Nieuwsuur (Aanslag Stockholm), 7 april 2017
 • DWDD (Aanslag Britse Parlement), 22 maart 2017
 • NOS journaal (Aanslag Britse Parlement), 22 maart 2017
 • At5 (Jaarverslag 2016: Veiligheid & Rechtsstaat), 27 december 2016
 • NOS journaal (Propaganda & Terroristische Aanslagen), 21 december 2016
 • TV EenVandaag (Zorgen om Nieuwe Wet Tegen Hackers), 13 december 2016
 • TV EenVandaag  (Rechtsstaat en Terrorismebestrijding), 24 november 2016

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten