Quirine Eijkman

Terug naar onderzoekers Quirine Eijkman
Functie: Lector
Lectoraat: Toegang tot het Recht
Contact:

E-mail: quirine.eijkman@hu.nl

Volg op:

Quirine Eijkman is tot lector Toegang tot het Recht aan het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van Hogeschool Utrecht en werkt ook als Ondervoorzitter en Commissielid bij het College voor de Rechten van de Mens. Haar algemene Lectoraat Rechten richt zich op maatschappelijke vraagstukken rondom toegang tot het recht en juridische zelfredzaamheid. Deze kennis is belangrijk voor het innoveren van rechtspleging en de beroepspraktijk op lokaal niveau. Daarnaast heeft de Verenigde Naties in haar werelddoelen voor 2030 (Sustainable Development Goals) toegang tot het recht benoemd als één van de belangrijkste manieren op verandering op glocal niveau te bereiken. Voor meer over het lectoraat lees Quirine’s openbare les.

In de afgelopen jaren heeft Quirine Eijkman onder andere onderzoek gedaan naar de (neven)effecten van veiligheidsmaatregelen voor de rechtsstaat en mensenrechten en accountability 4 communicatie-surveillance. Ze is co-promotor van een proefschrift over ‘Veiligheid & de Waarde van Privacy’ (Gerdo Kuiper, UVA & Hogeschool Leiden, NWO beurs) en van  Daan Weggemans ‘Computer Says No, over autoriteit bij het gebruik van digitale risicoprofielen’ (Universiteit Leiden). Daarnaast volgde zij een post-graduate opleiding Creative Leadership bij THNK. 

Hiervoor was zij werkzaam als hoofd Politieke Zaken en Persvoorlichting bij Amnesty International Nederland, de Universiteit Leiden, de Adviescommissie Internationale Vraagstukken (AIV), het Nederlandse Rode Kruis en de Universiteit Utrecht.  In 2007 promoveerde zij aan de Rechtenfaculteit van de Universiteit Utrecht op een rechtssociologisch proefschrift over openbare veiligheid, politiehervormingen en mensenrechtenimplementatie in Costa Rica. Zij studeerde Nederlands en Internationaal Recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Quirine Eijkman zit in de Raad van Advies van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM). Ook is zij lid van het Nederlands Helsinki Comité. Zij heeft ruime ervaring in het ontwikkelen en het geven van onderwijs voor bachelor- en masterstudenten op het gebied van Mensenrechten en Veiligheid & de Rechtsstaat.

 

Recente publicaties

 • Tussen Burgers en Mensenrechten Lokaal: Sociale professionals over toegang tot zorg en ondersteuning, september 2018. Online publicatie of download als PDF
 • “Vroegsignalering van Extremisme? De Lokale Veiligheidsprofessional over Risico’s en Duiding bij Jongeren”.
 • De Nederlandse Jongerenwerker over de Wirwar van het Signaleren van Radicalisering versus Extremisme op Lokaal Niveau, Kenniscentrum Sociale Innovatie, Utrecht: Hogeschool Utrecht (2017). [met Annemarie van de Weert
 • ‘Access to Justice 4 Known or Potential Extremists? Local Professionals on Legal  Remedies Against Person-Specific Interventions’ Security and Human Rights, Vol.27, No.3, pp.1-22 (2017)
 • Beware of Branding Someone a Terrorist!: Local Professionals on Person-Specific Interventions to Counter Extremism’, Journal for Deradicalisation, Spring 2017 No.10, pp.23-50 (2017) [met Josien Roodnat] http://journals.sfu.ca/jd/index.php/jd/article/view/87
 •  ’Indiscriminate Bulk Data Interception and Group Privacy: Civil Society Payback through Strategic Litigation?' in: Taylor,L., Sloot, B. van de & Floridi, L. (Eds.) Group Privacy: Challenges of Data Technologies. Springer: Dordrecht, pp.123-138 (2017).
 • 'Macht en Toegang', in: Frerks, G., Jongbloed, T., Uitslag, M. & Westra, T. (Reds.), Macht en Mediation, Antwerpen: Maklu Uitgevers, pp.19-25 (2016). 

Recente lezingen

 • Spreker Politiek Cafe/ProDemos: vrijheid versus veiligheid, Huis voor Democratie en de Rechtsstaat, 13 juni 2017
 • Referent expertmeeting ‘Securitering en Terrorismebestrijding in Europa’, Amnesty International Workshop, 3 juni 2017
 • Lezing Advocating 4 Ethics or Human Rights?: Access to Justice for Communications Surveillance in Practice, ACL Workshop Ethics in Natural Language Processing Valencia, Spanje 4 april 2017
 • Gastcollege ‘Surveillance & Human Rights’ Ad de Jonge Centrum voor Inlichtingen- en Veiligheidsstudies (UVA), 2 maart 2017
 • Openbare Les ‘Toegang tot het Recht gaat Glocal’, 9 februari 2017
 • Panel discussie, ‘Freedom Lecture on Ecocide by Polly Higgins ' Academia meets Activism' ’De Balie/ Tilburg University, 16 januari 2017

Recente Media

 • RTL Late Night  (Antwoord op Aanhoudende Terrorisme), 5 juni 2017
 • Radio EenVandaag Life, Politiek Cafe (NAVO-Top & Terrorismebestrijding), 26 mei 2017
 • NRC Handelsblad (Hoe vis je de terrorist uit de schoolbanken?), 27 mei 2017
 • Pauw (Over de Dader van Manchester), 24 mei 2017
 • Nieuwsuur (Aanslag Stockholm), 7 april 2017
 • DWDD (Aanslag Britse Parlement), 22 maart 2017
 • NOS journaal (Aanslag Britse Parlement), 22 maart 2017
   

Toegang tot het Recht

Twee mensen zitten samen aan tafel te praten

Over het lectoraat

@QuirineEijkman