Pieter Schilder

Terug naar onderzoekers Pieter Schilder
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek
Contact:

E-mail: pieter.schilder@hu.nl

Telefoon: 06-23342354

Volg op:

Pieter Schilder heeft een brede oriëntatie wat blijkt uit zijn gevolgde opleidingen: HTS Civiele Techniek & de master Culture, Organization & Management. Na een aantal jaren als freelance trainer te hebben gewerkt, maakte hij in 2007 de overstap naar de HU. De eerste vier jaar werkte hij als communicatietrainer bij de opleiding Mediatechnologie en maakte daarna de overstap naar Bedrijfskunde waar hij tot op heden werkzaam is. Naast zijn werk als docent vervult hij daar verschillende rollen zoals afstudeercoördinator en projectleider herontwerp. Ook is hij sinds 2015 verbonden aan het lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek. Binnen al deze rollen wordt hij regelmatig geconfronteerd met de kloof tussen opleiding en praktijk en de vraag aan welke eisen onderzoek moet voldoen bij het afstuderen. Hij bevindt zich daarmee op het snijvlak van onderzoek, praktijk en onderwijs en hij richt zich op de vraag hoe hoog de lat moet liggen bij het afstuderen en welke rol onderzoekend vermogen daarin speelt. Hij wil daarmee komen tot een andere kijk op de spanning tussen praktische relevantie en methodologische grondigheid. Een kijk die de kloof tussen praktijk en opleiding overbrugt en recht doet aan beide werelden, maar daarnaast ook eigen is voor het hbo. Zijn doel hierbij is te komen tot actionable knowledge oftewel kennis die de professional helpt om te handelen in praktische situaties. Deze inzichten past hij daarnaast toe in advieswerk vanuit het lectoraat, waarbij hij training en ondersteuning biedt aan opleidingen bij de integratie van onderzoek in onderwijs.

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Over het lectoraat