Peggy van Spreuwel

Terug naar onderzoekers Peggy van Spreuwel
Functie: Docent-onderzoeker, Promovendus
Lectoraat: Innovaties in de Preventieve Zorg
Contact:

E-mail: peggy.vanspreuwel@hu.nl

Telefoon: 06 - 38764075

Volg op:

Peggy van Spreuwel is in 2008 afgestudeerd als mondhygiënist aan de opleiding mondzorgkunde van de Hogeschool Utrecht. Na twee jaar werkzaam te zijn geweest als mondhygiënist in twee algemene mondzorgpraktijken heeft zij naast haar baan als mondhygiënist de opleiding gezondheidswetenschappen aan de VU gevolgd. Direct na de afronding van haar Master opleiding in 2013 is Peggy op de HU aan de slag gegaan. Eerst als docent en vlak daarna ook met een kleine aanstelling als onderzoeker om haar promotietraject voor te bereiden.

Dit voorbereidingstraject heeft ongeveer twee jaar geduurd. In deze periode heeft Peggy zich bezig gehouden met het schrijven van subsidieaanvragen, leggen van contacten, explorerend onderzoek met studenten binnen de onderzoekslijn “innovaties in vroegsignalering en screening” en de evaluatie van een pilot project met een mondzorgcoach op consultatiebureaus in Culemborg.

Na twee jaar aan voorbereidingen is het ineens erg snel gegaan en heeft zij in december 2016 een RAAK-publiek subsidie toegekend gekregen en in april 2017 de NWO promotiebeurs voor leraren. Vanaf 1 april 2017 loopt haar promotietraject “Gezonde Peutermonden” welke is ondergebracht bij het nieuwe lectoraat “Innovaties in de Preventieve zorg”.

Het promotietraject van Peggy sluit aan op de maatschappelijke behoefte om cariës bij Nederlandse kinderen terug te dringen. Slechte mondgezondheid van jonge kinderen krijgt al geruime tijd volop aandacht in de media. De meeste kinderen bezoeken pas na het vierde levensjaar voor het eerst een tandarts. Maar veel kinderen hebben dan al cariës. Een groot deel van de ouders weten niet dat mondzorg voor kinderen verzekerd is waardoor beschikbare preventieve mondzorg te weinig kinderen bereikt. Om dit ongewenste patroon te doorbreken wordt in het "Gezonde Peutermonden" project een preventieprogramma met mondzorgcoaches op consultatiebureaus gestart. Dit programma is gericht op het bevorderen van mondhygiëne en preventie van cariës ter verbetering van de mondgezondheid bij peuters. De effecten hiervan zullen worden geëvalueerd onder 400 kinderen.

Het onderzoeksteam bestaat uit: Prof. dr. Geert van der Heijden (Sociale Tandheelkunde, ACTA (VU en UVA)), Prof. dr. Cor van Loveren (Preventieve Tandheelkunde, ACTA (VU en UVA)) en Lector dr. Katarina Jerković-Ćosić vanuit de Hogeschool Utrecht.
In dit project wordt samengewerkt met hogeschool InHolland, Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland (STMR), GGD ’s en mondzorgpraktijken in de regio’s Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Culemborg, Tiel, Utrecht en Amsterdam. Het project wordt mede gefinancierd en ondersteund door het Ivoren Kruis, Oral B, de Koninklijk Nederlands Maatschappij ter Bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM-mondhygiënisten) en de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK).

Naast haar promotieonderzoek zal Peggy nog studenten begeleiden in de afstudeerfase met onderzoeken gerelateerd aan mondzorg voor kinderen.