Paul Drijvers

Terug naar onderzoekers Paul Drijvers
Functie: Lector
Lectoraat: Didactiek van Wiskunde en Rekenen
Contact:

E-mail: paul.drijvers@hu.nl

Telefoon: 06-43563821

Volg op:

Paul Drijvers (1958) is lector Didactiek van Wiskunde en Rekenen. Dit lectoraat is medio 2017 van start gegaan onder het motto “Wiskundig denken in een geïnstrumenteerde samenleving”. Hij combineert dit lectoraat met het hoogleraarschap in de Didactiek van de Wiskunde bij de Universiteit Utrecht.

Na zijn studie wiskunde heeft Paul geruime tijd gewerkt als lerarenopleider wiskunde bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Tevens werkte hij bij het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum aan professionaliseringsactiviteiten voor wiskundedocenten, met name gericht op het integreren van digitale middelen in het onderwijs. In 2003 promoveerde hij bij de Universiteit Utrecht op een proefschrift met de titel “Learning algebra in a computer algebra environment”. Een belangrijke uitkomst daarvan is dat de inzet van ICT in het wiskundeonderwijs niet zo eenvoudig is als het lijkt, maar van de leerling een subtiel samenspel vraagt tussen technische en wiskundige vaardigheden. Geleidelijk aan is Paul meer gaan werken bij het Freudenthal Instituut, waar hij in 2014 tot hoogleraar is benoemd. Daarnaast werkte hij als onderzoeker en toetsdeskundige bij Cito.

Inhoudelijke thema’s die hem aanspreken zijn de inzet van digitale middelen in wiskundeonderwijs en het leren en onderwijzen van wiskundige denkwijzen. Dit laatste, wiskundig denken, is ook een van de speerpunten van de nieuwe curricula voor wiskunde van havo en vwo, bij de ontwikkeling waarvan hij nauw betrokken was en die in 2015 zijn ingevoerd.

Vanuit zijn verleden bij de lerarenopleiding hecht Paul groot belang aan het raakvlak tussen theorie en praktijk, aan de wisselwerking tussen het klaslokaal en de wetenschappelijke bibliotheek. Hij is ervan overtuigd dat deze twee werelden elkaar kunnen inspireren en nodig hebben en probeert de uitwisseling ertussen te bevorderen. Hij doet dit onder andere door het organiseren van de jaarlijkse conferentie “Onderwijs meets Onderzoek”, waarin wiskundedocenten en onderwijsonderzoekers elkaar ontmoeten en informeren.