Patrick van Veenendaal

Terug naar onderzoekers Patrick van Veenendaal
Functie: Hogeschoolhoofddocent
Lectoraat: Microsysteemtechnologie
Contact:

E-mail: patrick.vanveenendaal@hu.nl

Telefoon: 0618497016

Volg op:

Dr.ir. Patrick van Veenendaal werkt sinds 2011 bij Hogeschool Utrecht; eerst als Coördinator Onderzoeksbeleid, daarna als Subsidieadviseur en vervolgens als Programmamanager van het Kenniscentrum Technologie & Innovatie. Sinds 2017 is hij werkzaam als hogeschoolhoofddocent bij het Institute for Engineering & Design, met als aandachtgebeiden de Masters binnen IED en gezondheidstechnologie, o.a. het Fieldlab 3DMedical. Vanuit IED werkt hij binnen het lectoraat Microsysteemtechnologie aan het project Smart Industry for Smart Scoliosis Braces, waarbinnen een multidisciplinair consortium werkt aan de scoliosebrace van de toekomst. 

Patrick van Veenendaal is opgeleid als Materiaalkundig ingenieur aan de TU Delft, waar hij is afgestudeerd op de gasfase depositie van silicium-nanodeetjes. Daarna heeft hij promotieonderzoek gedaan binnen de groep Surfaces, Interfaces and Devices van Universiteit Utrecht naar de depositie en karakterisatie van dunne film silicium zonnecellen. Dit onderzoek heeft hij afgerond met het proefschrift ‘Hot-wire chemical vapor deposition of polycrystalline silicon – from gas molecule to solar cell’. Na zijn promotie heeft Patrick gewerkt als programmacoördinator bij Stichting FOM (NWO) en SenterNovem (nu RVO), waar bij subsidieprogramma’s voor natuurkunde en toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoerde. Hierna is hij werkzaam geweest als Afdelingssecretaris van het Kavli Institute for Nanoscience van de TU Delft en als subsidieadviseur voor de Social Sciences Group van Wageningen University, om vervolgens in dienst te treden van Hogeschool Utrecht.  

Multidisciplinair samenwerken tussen verschillende vakgebieden en op verschillende niveau’s is Patricks drijfveer, waarbij zijn focus op dit moment ligt op gezondheidstechnologie, omdat daar de komende tijd veel disruptieve innovaties zullen worden toegepast om de cure & care te versterken.