Oscar Terpstra

Terug naar onderzoekers
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Geletterdheid
Contact:

E-mail: oscar.terpstra@hu.nl

Telefoon: 088-4812932

Volg op:

Drs. O. (Oscar) Terpstra (1982) is in 2007 afgestudeerd als sociaal wetenschapper aan de Universiteit Utrecht. In 2015 heeft hij zijn PABO-diploma gehaald aan de Marnix Academie te Utrecht. Vanaf 2015 is Oscar werkzaam als onderzoeker bij het Lectoraat Geletterdheid. Zijn huidige aanstelling bij het lectoraat bedraag 0.8 fte. 

Binnen het Lectoraat Geletterdheid is hij als onderzoeker verbonden aan het tweejarig project ‘Beste Begeleiding Leraren’. Dit project met tien schoolbesturen wordt gefinancierd door Stichting Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs en wordt geleid door Prof. dr. Wim van de Grift. In dit project worden beginnende en ervaren leerkrachten in het basisonderwijs ondersteund bij hun professionele ontwikkeling. Oscar richt zich op het verzamelen, verwerken en analyseren van de data en zorgt voor ondersteuning bij de training van de schoolcoaches.  

In het onderzoeksproject DENK! wordt een nieuwe aanpak voor begrijpend lezen ingevoerd en geëvalueerd bij negen basisscholen gedurende twee jaar. Binnen dit project verzorgt Oscar de verzameling, verwerking en analyse van de data en onderhoudt hij de communicatie met de scholen.

Oscar is ook betrokken bij het project Opbrengst Gericht Werken (PABO ITT) en de opleiding Master Educational Needs (SvO). In deze projecten wordt door het gebruik van gestandaardiseerde observatie-instrumenten feedback gegeven op de kwaliteit van de (lees)instructie van leraren in opleiding. Hiermee wordt getracht de algemeen pedagogisch-didactische instructiekwaliteit van studenten te vergroten en een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het curriculum van het opleidingsinstituut. 

Relevante werkervaring

  • Universitair docent in de opleiding Algemene Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht (2015 – heden)
  • Leerkracht in het basisonderwijs (2015).
  • Onderzoeker bij Dienst Uitvoering Onderwijs, afdeling informatieproducten (2010-2012).

Expertise

  • Methodisch/technisch
  • Training/begeleiding/coaching

Meer informatie over de verschillende expertises is te vinden op de website van het Lectoraat Geletterdheid.

Geletterdheid

Geletterdheid

Over het lectoraat