Nienke Zijlstra

Terug naar onderzoekers Nienke Zijlstra
Functie: Promovendus
Lectoraat: Beroepsonderwijs
Contact:

E-mail: nienke.zijlstra@hu.nl

Volg op:

Nienke Zijlstra werkt sinds september 2016 als onderzoeker bij het Lectoraat Beroepsonderwijs. Haar promotieonderzoek richt zich op de invloed van toetsprogramma’s op het leren van studenten. Door haar samenwerking met en advisering van docenten op de Faculteit Maatschappij en Recht van Hogeschool Utrecht is haar interesse in de werking van toetsen in het leren van studenten gegroeid, met name hoe toetsen een continue, effectieve bijdrage kunnen leveren aan het leren van studenten tijdens de opleiding. Hier is echter nog weinig over bekend. Nienke zal in het onderzoek een conceptueel model ontwikkelen waarin de relatie tussen de inrichting van het toetsprogramma en de leeractiviteiten van studenten zichtbaar wordt gemaakt, daarna zal dat model door empirisch onderzoek gevalideerd worden. Met het onderzoek wil Nienke docententeams handreikingen bieden om hun toetsprogramma zo te kunnen inrichten dat de beoogde leeractiviteiten van studenten worden gestimuleerd.

Nienke werkt ruim 10 jaar bij de Faculteit Maatschappij en Recht, als docent, supervisor en onderwijskundig adviseur. Haar aandachtspunten zijn voornamelijk onderwijsinnovatie en toetsing. Haar rol als onderzoeker zal ze verbinden met de rol als onderwijsadviseur bij de opleiding Social Work, waar een grote herontwerp van de opleiding en dus van de toetsing gaande is.

Daarnaast is Nienke docent bij het expertisecentrum docent HBO, waar ze lesgeeft in de BasisKwalificatie Examinering en de Senior BasisKwalificatie Examinering. De combinatie van deze taak met haar onderzoek is een mooie manier om de verbinding tussen onderzoek en de praktijk tot stand te brengen.

Nienke heeft onderwijskunde gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht (2001 afgestudeerd). Sinds 2012 is ze geregistreerd supervisor.

Beroepsonderwijs

Over het lectoraat

@LectBeroepsondw