Nienke Dijkstra

Terug naar onderzoekers Portret Nienke Dijkstra
Functie: Onderzoeker, Promovendus
Lectoraat: Chronisch Zieken
Contact:

E-mail: nienke.dijkstra@hu.nl

Telefoon: 06 - 52 78 30 08 (secretariaat)

Volg op:

Nienke Dijkstra is verpleegkundige en gezondheidswetenschapper. Sinds oktober 2015 is zij promovendus bij het Lectoraat Chronisch Zieken. Haar promotieonderzoek, van de onderzoekslijn preventie van functieverlies als gevolg van veroudering & chronische condities, richt zich op preventie van geneesmiddelgerelateerde problemen in de thuissituatie.

Nienke is lid van de Europese academie voor verpleegkundig onderzoek (European Academy of Nursing Science, EANS). In deze academie is aandacht voor inspiratie, samenwerking en academisch verpleegkundig leiderschap. Daarnaast is zij lid van het internationaal netwerk voor verpleegkundigen in farmaceutische zorg (NUrsing PHArmaceutical Care, NUPHAC). Het netwerk richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van medicatie management in verpleegkundige zorg door middel van onderzoek en beleidsvoering.

Nienke werkt tevens als verpleegkundige in de thuiszorg en verleent onder andere zorg aan patiënten die door meerdere aandoeningen veel medicijnen gebruiken. Door het gebruik van meerdere medicijnen hebben ouderen een grote kans op het ontwikkelen van geneesmiddelgerelateerde problemen wat kan leiden tot een lagere kwaliteit van leven, vermijdbare ziekenhuisopnames, co-morbiditeit en mortaliteit.

In het promotieonderzoek vindt praktijkgericht onderzoek plaats ter preventie van geneesmiddelgerelateerde problemen in de thuissituatie. Nienke heeft op systematische wijze een digitaal Home care Observation of Medication-related problems by home care Employees instrument (eHOME) ontwikkeld. eHOME is een eHealth interventie om in eerstelijnszorg geneesmiddelgerelateerde problemen vroeg op te sporen en te consulteren.

In een aansluitend praktijk gericht onderzoek worden type en frequenties van geneesmiddelgerelateerde problemen onderzocht en de klinische impact van de problemen op de patiënt beoordeeld. Een van de andere praktijkgerichte onderzoeken is gericht op het ontdekken hoe ouderen in de thuissituatie omgaan met het beheer van medicijnen. Vraagstukken hierbij zijn hoe zorgen thuiswonende ouderen er voor dat medicijnen zorgvuldig en georganiseerd beheerd worden en is dat in overeenstemming met beheervoorschrift. De effectiviteit en efficiëntie van de medicatie review met de Systematic Tool to Reduce Inappropriate Prescribing Assistent (STRIPA) voor kwetsbare ouderen in de eerste lijn wordt onderzocht in een volgend onderzoek.

Nienke combineert het promotietraject en functie als verpleegkundige in de wijk met de functie als hogeschooldocent bij het Instituut Verpleegkundige Studies. Onderzoeksresultaten bieden waardevolle informatie voor verpleegkunde studenten en verpleegkundigen in de praktijk, daarom worden resultaten uit het praktijkgericht onderzoek meegenomen in het onderwijs van de Bachelor Verpleegkunde en de post Bachelor cursus Verpleegkundige Gerontologie en Geriatrie.

Nevenfuncties

 • Verpleegkundige in de wijk organisatie AxionContinu, Utrecht
 • Deelnemer internationaal summer school programma voor PhD studenten, European Academy of Nursing Science
 • Lid van de European Academy of Nursing Science
 • Lid van het internationaal netwerk voor verpleegkundigen in farmaceutische zorg (NUrsing PHArmaceutical Care, NUPHAC) (www.nuphac.eu)
 • Lid van Rho Chi Chapter at-Large van Sigma Theta Tau International, Honor Society of Nursing

Opleiding

 • Okt. 2015 - heden: Promovenda bij Lectoraat Chronisch Zieken, HU locatie Utrecht
  Promotor: Prof. dr. L. Schoonhoven Universiteit Utrecht, Prof. dr. M.J. Schuurmans, Universiteit Utrecht
  Co-promotor: Dr. C.G.M. Sino, post-doctoraal onderzoeker lectoraat Chronisch Zieken, directeur Instituut Verpleegkundige Studies, HU, Dr. E.R. Heerdink, lector Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie, HU, universitair hoofddocent Divisie Farmaco-epidemiologie & Klinische Farmacologie Departement Farmaceutische Wetenschappen, Universiteit Utrecht
 • Sept. 2015 - heden: Hogeschool docent (post)Bachelor Verpleegkunde, HU locatie Utrecht
 • 2013 - 2015: Research verpleegkundige, UMC Utrecht
 • 2012 - 2013: Master Gezondheidswetenschappen, specialisatie Prevention and Public health, VU Amsterdam
 • 2011 - 2012: Pre-master Gezondheidswetenschappen, VU Amsterdam
 • 2011: Bachelor verpleegkunde, Hanzehogeschool Groningen