dr. Nienke Bleijenberg

Terug naar onderzoekers Nienke Bleijenberg
Functie: Lector
Lectoraat: Chronisch Zieken
Contact:

E-mail: nienke.bleijenberg@hu.nl

Telefoon: 06 52783008 (secretariaat)

Volg op:

Dr. Nienke Bleijenberg is sinds 1 mei lector Proactieve Ouderenzorg van het lectoraat Chronisch Zieken. Het lectoraat richt zich op het verbeteren van de effectiviteit en kwaliteit van zorg ouderen met meerdere chronische aandoeningen (ook bekend als multimorbiditeit). Binnen de onderzoekslijnen wordt onderzoek gedaan naar vroegsignalisering en preventie van functieverlies als gevolg van veroudering en acute events. Daarbij richt het lectoraat zich voornamelijk op ouderen die thuis wonen, maar onderzoekt ook transitievraagstukken, bijvoorbeeld pre-operatieve voorbereiding vanuit huis, thuis behandeling en zorg na ziekenhuisopname. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar verpleegkundig leiderschap en de verdere beroepsontwikkeling van verpleegkundigen in de onderzoekslijn verpleegkundig leiderschap.

In 2007 studeerde zij af aan de HBO- V te Utrecht en combineerde haar afstudeerfase met de premaster verplegingswetenschap. In 2009 behaalde zij haar master diploma verplegingswetenschap aan de Universiteit Utrecht (UU). Tijdens de opleiding verpleegkunde en verplegingswetenschap werkte Nienke als wijkverpleegkundige in de Utrecht. Haar afstudeerscriptie richtte zich op de vraag wat de kennis en houding van verpleegkunde studenten was ten opzichte van ouderen (link naar publicatie).

In 2013 promoveerde Bleijenberg aan de UU op ‘Proactive primary care for frail older people’. Tijdens haar promotietraject ronde zij de postgraduate master clinical epidemiology af (UU). Sinds 2012 is Nienke betrokken de master Klinische Gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting Verplegingswetenschap (UU) waar zij verschillende rollen heeft vervuld als  docent, cursuscoördinator. Momenteel begeleid zij studenten met hun scriptie.

Nienke combineert haar aanstelling bij de HU met haar aanstelling bij het Julius Centrum UMC Utrecht waar zij verschillende (epidemioogische) onderzoeksprojecten heeft lopen waarbij gebruik wordt gemaakt van routinezorgdata van huisartsen, ziekenhuizen, gemeente en Vektis. Als consulent ouderenzorg werkt zij bij Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra waar zij zich bezig houdt met het verbeteren van de kwaliteit van zorg in de eerstelijn, innovatie en onderzoek. In de periode 2015 tot en met begin 2018 werkte zij 1 dag per week in de wijk als verpleegkundige.

Tijdens haar werk als wijkverpleegkundige fascineerde het Nienke om na te denken hoe de zorg voor thuiswonende ouderen beter en effectiever kan. Zij zag dat wetenschappelijk onderzoek nodig is om de kwaliteit en doelmatigheid van zorg aan thuiswonende ouderen te verbeteren. Inzicht in het handelen van verpleegkundigen en wat het handelen oplevert in termen van patiëntenuitkomsten zijn hierbij essentieel.

Als lector Proactieve Ouderenzorg richt zij zich op vragen hoe (kwetsbare) ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen met behoud van functioneren, hoe achteruitgang in het dagelijks functioneren tijdig kan worden opgespoord (vroegsignalering), welke interventies bijdragen aan het verbeteren van patiënten uitkomsten en welke rol (wijk)verpleegkundigen hierin kunnen vervullen. Zij zoekt in haar werk steeds naar de oplossingen voor dagelijkse problemen en vraagstukken in de praktijk en hoe de zorg voor thuiswonende ouderen optimaal georganiseerd kan worden in samenwerking met andere professionals. Haar expertise is de wijk en zorg voor ouderen thuis. Haar onderzoeksprogramma richt zich op het ontwikkelen en evalueren van zorginnovaties gericht op het behoud van zelfredzaamheid en dagelijks functioneren van thuiswonende ouderen. Tevens houdt zij zich bezig met vraagstukken rondom inzet & effectiviteit en uitkomsten van wijkverpleegkundige zorg. Innovaties worden in co-creatie ontwikkeld en onderzocht in samenwerking met ouderen, studenten, docenten, verpleegkundigen, professionals en andere stakeholders.

De bevindingen van het onderzoek worden vertaald naar het onderwijs zodat toekomstige verpleegkundigen state-of-the-art kennis krijgen en zijn adequaat zijn toegerust om hoogwaardige, evidence-based zorg te kunnen leveren.

In 2014 verbleef Nienke voor een aantal maanden als visiting scholar aan de School fo Nursing van de Univesity of California San Francisco (USA) waar ze heeft gewerkt aan een gemeenschappelijke publicatie. Jaarlijks keert zij terug naar UCSF en werkt zij samen met professor Covinsky en zijn collega’s van de Division of Geriatrics (UCSF) die internationaal bekend staan om hun expertise op het gebied van functieverlies bij ouderen.

Nienke is sinds 2017 Fellow van de European Academy of Nursing Science en lid van Rho Chi, Sigma Thea Tau International.

Vlogs Nienke Bleijenberg:

Co-promotor van:

 1. Linda Smit,
 2. Jessica Veldhuizen
 3. Sigrid Mueller-Schotte
 4. Babette Everaars – Lectoraat van Katarina Jerkovic
 5. Inge Wolbers

Nevenfuncties:

 • Assistant professor verplegingswetenschap, Julius Centrum, UMC Utrecht
 • Consulent ouderenzorg, coördinator Academische Werkplaats Verpleegkunde, Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra
 • Docent en afstudeerbegeleider Klinische Gezondheidswetenschappen, Verplegingswetenschap
 • Fellow European Academy Nursing Science
 • Lid Rho Chi Chapter at Large, Sigma Theta Tau
 • Lid werkgroep landelijke TOPICS-MDS