Nicolien Montessori

Terug naar onderzoekers Nicolien Montessori
Functie: Associate lector
Lectoraat: Normatieve professionalisering
Contact:

E-mail: nicolien.montessori@hu.nl

Telefoon: 06-23908179

Volg op:

Dr. Nicolien Montesano Montessori (1959) is sinds april 2013 onderzoeker bij het Lectoraat Normatieve Professionalisering. Sinds 1 september 2015 werkt zij als associate lector nauw samen met Cok Bakker. Zij organiseert de maandelijkse bijeenkomsten ‘de ontmoeting van de maand’ en zorgt dat doelstellingen van het lectoraat in de praktijk hun beslag krijgen via onder meer groepspublicaties en studiedagen. Daarnaast houdt zij zich binnen Hogeschool Utrecht bezig met de thema’s ondernemerschap en urban society. In het verleden heeft zij onderzoek gedaan naar sociale rechtvaardigheid op de basisschool, democratisch burgerschap op het vmbo en sociale veiligheid op het mbo en het vo. Extern heeft zij veel gepubliceerd op het gebied van sociale bewegingen, sociaal ondernemerschap en nieuwe politiek. Samen met twee collega’s van de HU publiceerde zij: Praktijkonderzoek voor reflectieve professionals (2011/2016), en Kritische Discoursanalyse: de macht en kracht van taal en tekst (2012). Zij is tevens co-editor van het binnen dit lectoraat samengestelde boek Complexity in Education. From horror to passion (Bakker & Montesano Montessori 2016).