Nadja Jungmann

Terug naar onderzoekers Nadja Jungmann
Functie: Lector
Lectoraat: Schulden en Incasso
Contact:

E-mail: nadja.jungmann@hu.nl

Telefoon: 06-29229977

Volg op:

Nadja Jungmann is lector ‘Schulden en Incasso’ bij Hogeschool Utrecht. 

Nadja Jungmann (1974) studeerde bestuurskunde in Leiden. Na afronding van haar studie begon ze aan een proefschrift over de effecten van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) op de uitvoering van de gemeentelijke schuldhulpverlening. Direct vanaf de start combineerde ze haar promotieonderzoek met het uitvoeren van beleids- en opdrachtonderzoek. Voorbeelden daarvan zijn de wetsevaluatie van de WSNP bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Of het onderzoek naar uitval in opdracht van het Landelijk platform integrale schuldhulpverlening en het onderzoek naar crediteurengedrag in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK).

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

In de laatste fase van haar promotieonderzoek werkte ze als senior onderzoeker bij de Raden voor Rechtsbijstand. In die rol heeft ze de Monitor gesubsidieerde rechtsbijstand ontwikkeld en enkele jaren uitgevoerd. Na afronding van haar promotie ging ze als adviseur werken bij het organisatieadviesbureau Hiemstra & De Vries. In die rol hield zij zich - naast schuldhulpverlening - ook bezig met thema's als re-integratie, armoedebeleid en de Wmo. In deze periode voerde zij onder meer het onderzoek 'Schulden? De gemeente helpt!' uit dat leidde tot de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Voor de uitvoering van dat onderzoek won ze in 2009 de zogeheten ROAimpactprijs.

De Law & Society Association

Jungmann schreef haar proefschrift aan de Universiteit Leiden. Lange tijd was ze verbonden aan de afdeling rechtssociologie van deze universiteit en van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2000 is zij actief binnen een internationale onderzoeksgroep rondom schuldenproblematiek die jaarlijks bijeenkomt op het congres van de Law & Society Association. Sinds 2011 is zij één van de coördinatoren van deze groep.

Lector Schulden en Incasso

In 2010 begon Jungmann bij Hogeschool Utrecht als lector ‘Rechten’; inmiddels is ze lector ‘Schulden en Incasso’. Haar lectoraat wil bijdragen aan een effectieve, efficiënte en professionele beroepspraktijk in de schuldhulpverlening en de incasso. Ze probeert met praktijkgericht onderzoek bij te dragen aan het maatschappelijk belang van het terugdringen van de schuldenproblematiek.

Lector van het Jaar 2017

Nadja Jungmann is verkozen tot Lector van het Jaar 2017. De jury roemt Nadja Jungmann vanwege haar veelzijdigheid: “Op het gebied van onderzoek en onderwijs excelleert Jungmann, maar ook op zaken als studentbetrokkenheid, exposure en verbinding met de maatschappij scoort Jungmann goed. Jungmann heeft zich ontpopt tot stem in de discussie over schuldenproblematiek, waar zij sinds 2010 onderzoek naar doet. Daarnaast is haar impact ook meetbaar. Zo was het onderzoek van Jungmann dat ervoor zorgde dat gemeenten in 2016 moesten stoppen met uitsluiting van bepaalde groepen schuldenaren en dat gerechtsdeurwaarders geen beslagen mogen leggen die de schuldenaren alleen maar verder in de problemen brengen.”

www.schuldenenincasso.nl