Mirjam van Tilborg

Terug naar onderzoekers portret Mirjam van Tilborg
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Technologie voor Zorginnovaties
Contact:

E-mail: mirjam.vantilborg@hu.nl

Telefoon: 088 481 53 42

Volg op:

Dr. Mirjam van Tilborg verwonderde zich in 1995 over de zorg voor mensen met ernstige droge ogen tijdens haar stage in Boston (VS). Vanuit deze verwondering is ze zich sinds 1996, na diplomeren aan de opleiding optometrie aan de HU, gaan specialiseren op alle verschillende facetten van droge ogenproblematiek. In haar eigen droge ogen praktijk ziet ze de verscheidenheid aan problemen waarmee mensen met droge ogen te maken hebben. Niet alleen de aandoening en behandeling zelf, maar ook de belemmering van functioneren gaat haar aan het hart. Dit heeft geresulteerd na het behalen van haar MSc aan City University in London, in haar PhD met de titel “The role of primary healthcare in the management of work-related Dry Eye Disease in the Netherlands.” Welke ze heeft behaald aan de Cardiff University, Visual Science, Wales.

Mirjam heeft in de loop van de jaren een mooi internationaal en nationaal netwerk opgebouwd in de wereld van droge ogen problematiek. Het uitbreiden en behouden van dit netwerk blijft een prioriteit. Haar focus ligt nu bij het verbinden van het onderzoek, onderwijs en verbeterde oogzorg. Met name op het visueel functioneren van mensen met een sub normale visus. Met daarbij een speciale interesse voor de mensen die werken in een moderne kantoor omgeving, waarbij de controle over licht, temperatuur, en luchtverplaatsing centraal geregeld is. Dit geeft een enorme druk op de traanfilm van de werkende zeker met het gebruik van computers. Door het gebruik van computer, laptop, tablet etc, verminderd de knipperslag, met niet optimale omgevingsfactoren, zorgt voor meer verdamping van de taanfilm van het oogoppervlak en symptomen veroorzaken van droge ogen. Deze combinatie kan een zeer negatieve invloed hebben op dagelijkse activiteiten, op het werk als na het werk, veroorzaken. Na het volbrengen van haar PhD de samenwerking met Prof. Paul Murphy (University of Waterloo, Canada) is gecontinueerd met een gezamenlijke focus om nieuwe methode te ontwikkelen om dit probleem te managen, niet vanuit de gedacht dat dit probleem via de farmaceutische kant, oogdruppels geheel op te lossen is, maar vanuit de preventieve en praktische kant.

Haar kennis, over droge ogenproblematiek en over optometrie in het algemeen kan zeer interprofessioneel ingezet worden. In haar beleving worden de ogen en het vermogen van visueel functioneren van mensen te veel onderschat, waarbij de onbekendheid van de kracht van een juiste omgeving om goed te kunnen functioneren mogelijk nog een te grote rol speelt. Dit sluit mooi aan bij het lectoraat van Prof. Helianthe Kort, Technologie voor Zorginnovaties, waar Mirjam aangesloten is.

Publicaties 

  • van Tilborg M, Murphy P, Evans K; Agreement in dry eye management between optometrists and general practitioners in primary health care in the Netherlands. British Contact Lens Association; 2015 Aug;38(4):283–93. 
  • van Tilborg M, Kort H, Murphy P, Evans K. The influence of dry eye and office environment on visual functioning. Stud Health Technol Inform. 2015;217:427–31. 
  • van Tilborg M, Murphy P, Evans K; Impact of Dry Eye Symptoms and Daily Activities in a Modern Office. In press .
  • van Tilborg M, Murphy P, Evans K, Kort H; Eye discomfort symptoms of office workers in an open-plan office; social impact and perception of the environment. In review.