Mieke van Groenestijn

Terug naar onderzoekers Mieke van Groenestijn, onderzoeker lectoraat Didactiek van Wiskunde en Rekenen
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Didactiek van Wiskunde en Rekenen
Contact:

E-mail: mieke.vangroenestijn@kpnmail.nl

Telefoon: 06-53318477

Dr. Mieke van Groenestijn was Lector Gecijferdheid bij Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Leren en innovatie, van 2009 tot 2013. Daarvoor heeft zij ruim 30 jaar gewerkt als hogeschooldocent en hogeschoolhoofddocent bij de HU en voorlopers van de HU. Sinds 1 januari 2019 is zij opnieuw verbonden aan de HU, Lectoraat Didactiek van Wiskunde en Rekenen, voor het Erasmus+ project CENF: de ontwikkeling van een Common European Numeracy Framework. Dit project is gestart in december 2018 en duurt tot juli 2021.

Mieke is orthopedagoog en onderwijskundige. Zij heeft gedurende haar loopbaan altijd gewerkt aan het bevorderen van goed rekenonderwijs, zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen. Ruim 20 jaar heeft zij als opleider bij het Seminarium voor Orthopedagogiek gewerkt bij de opleidingen voor remedial teachers in basis- en voortgezet onderwijs. Daarnaast is zij ook al vele jaren actief in en voor volwasseneneducatie.

Binnen haar interesse naar leerproblemen in het algemeen is haar focus altijd gericht op rekenen en op diagnostiek van rekenproblemen. Hoe ontstaan rekenproblemen? Wat kun je daaraan doen? Hoe kun je rekenproblemen voorkomen? Goede diagnostiek is de basis voor goed rekenonderwijs. Waar staat de leerling in zijn/haar ontwikkeling? Hoe kun je daarop verder bouwen?

Dit heeft gedurende haar lectoraat geleid tot de publicatie van de protocollen Ernstige Reken/Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) voor po, vo en mbo in 2011 en 2012. Een concrete uitwerking daarvan is RD4: Rekendiagnostiek op vier handelingsniveaus. Dit is het resultaat van het onderzoek van Marie-José Bunck en Els Terlien.

Vooral door het werken met laagopgeleide volwassenen werd duidelijk welke rol rekenen speelt in het dagelijks leven en hoe volwassenen met weinig of fragmentarische rekenkennis daarmee omgaan. Dat was ook de kern van het Lectoraat Gecijferdheid: wat heb je nodig aan rekenkennis en rekenvaardigheid om goed te kunnen functioneren in het maatschappelijk leven?

In 2002 is Mieke gepromoveerd op het onderwerp A Gateway to Numeracy, een onderzoek naar gecijferdheid van laagopgeleide volwassenen. Dit was de eerste dissertatie in Nederland over rekenen en gecijferdheid van volwassenen. Nationaal en internationaal is zij nog steeds direct betrokken bij volwasseneneducatie. Daarnaast is haar aandacht gericht op goed rekenonderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs om rekenproblemen te voorkomen en gecijferdheid van toekomstige volwassenen te bevorderen.

Didactiek van Wiskunde en Rekenen

Lessituatie Padualaan 97 Over het lectoraat