Michiel Punt

Terug naar onderzoekers portret Michiel Punt
Functie: Onderzoeker, Promovendus
Lectoraat: Leefstijl en Gezondheid
Contact:

E-mail: michiel.punt@hu.nl

Telefoon: 088 481 28 48

Michiel Punt MSc (1986) doet promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht onder de naam “Physical activity and accelerometers”. Daarnaast doet hij onderzoek in het onderzoekproject "InveStigating and Stimulating long Term walking Activity IN stroke" (SUSTAIN). In dit onderzoek staat het valide meten van loopactiviteit van mensen na een beroerte door middel van accelerometers centraal, naast het ontwikkelen van een telemetriesysteem voor patiënten en fysiotherapeuten.


  • 2011 – heden: Promovendus aan de Universiteit Utrecht, op het onderzoek “Physical activity and accelerometers”. Copromotor: dr. Harriët Wittink, Hogeschool Utrecht
  • 2010 – heden: Docent bij de bacheloropleiding Oefentherapie Cesar, Hogeschool Utrecht
  • 2009 – 2010: Docent Bewegingstechnologie bij Haagse Hogeschool
  • 2007 – 2008: Werkzaam bij McRoberts bv
  • 2006 – 2007: Onderzoeksstage bij Universiteit Calgary, Canada
  • 2008 – 2010: Master Human Movement Sciences
  • 2004 – 2008: Bewegingstechnologie aan Haagse Hogeschool