Micha de Winter

Terug naar onderzoekers Micha de Winter
Functie: Lector
Lectoraat: Jeugd
Contact:

E-mail: micha.dewinter@hu.nl

Telefoon: 088 - 4819222

Volg op:

Micha de Winter (1951) is als bijzonder lector Jeugd verbonden aan de Hogeschool Utrecht. Daarnaast is hij hoogleraar Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken bij de Universiteit Utrecht. Vanaf 2004 was hij Faculteitshoogleraar op de zgn. Langeveldleerstoel. Hij publiceerde o.m. Kinderen als Medeburgers, (1995), Het Alziend Oog van de Leerling, impressies over opvoeding, normen en waardering op school (1997), Beter Maatschappelijk Opvoeden: hoofdlijnen van een eigentijdse participatie-pedagogiek (2000), en ‘Verbeter de wereld, beging bij de opvoeding: vanachter de voordeur naar democratie en verbinding (2011). Micha de Winter doet met zijn promovendi en collega’s onderzoek naar o.a. democratische burgerschapsvorming en radicalisering. Momenteel is hij voorzitter van de Commissie Geweld in de Jeugdzorg, die in opdracht van het kabinet onderzoek doet naar mogelijk geweld dat tussen 1945 en heden tegen minderjarigen is gepleegd in pleeggezinnen en jeugdzorg.