Melissa Willemsen

Terug naar onderzoekers Melissa Willemsen
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Geletterdheid, Didactiek van de Moderne Vreemde Talen
Contact:

E-mail: melissa.willemsen@hu.nl

Telefoon: 088-4819046

Drs. M. (Melissa) Willemsen (1986) is in 2010 afgestudeerd als forensisch orthopedagoog aan de Universiteit van Amsterdam en in 2011 als kind- en jeugdpsycholoog aan de Universiteit Utrecht. Vanaf juli 2011 is Melissa werkzaam bij Hogeschool Utrecht (HU). Naast haar baan bij de HU is ze ook werkzaam geweest als onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Forensische psychiatrie en psychologie (NIFP). Hier heeft ze onderzoek gedaan naar de Wegingslijst PIJ-verlenging; een wegingslijst om een betere afweging te maken of de PIJ-maatregel (jeugd-tbs) verlengd moet worden dan wel beëindigd.

Binnen de HU is Melissa betrokken bij diverse onderzoeksprojecten van verschillende lectoraten en instituten. Vanaf juli 2017 is ze onderdeel van het lectoraat Vakdidactiek van de Moderne Vreemde Talen. Ze is aangesloten bij het lectoraat om zich bezig te houden met de verdere ontwikkeling en het onderzoek naar het ontwikkelde vakdidactische observatieinstrument. Ze houdt zich bezig met de organisatie, de verspreiding en de aanpassingen van het instrument.

Melissa heeft het vakdidactisch instrument gedigitaliseerd. Daarnaast gaat ze zich bezig houden met de dataopbouw, datastructuur en het analyseren van de binnenkomende gegevens. Ze werkt één dag per week bij het lectoraat.

Expertise

  • Methodisch/technisch
  • Training/begeleiding/coaching

Meer informatie over de verschillende expertises is te vinden op de website van het Lectoraat Geletterdheid.

Geletterdheid

Geletterdheid

Over het lectoraat

Didactiek van de Moderne Vreemde Talen

Lessituatie Padualaan 97

Over het lectoraat