Marlous de Vos

Terug naar onderzoekers Marlous de Vos
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Werken in een Justitieel Kader
Contact:

E-mail: marlous.devos@hu.nl

Telefoon: 06-33618399

Marlous de Vos (MSW) is haar carrière begonnen in het basis- en speciaal voortgezet onderwijs. De opleiding Ecologische Pedagogiek heeft haar doen besluiten om een overstap te maken naar de jeugdzorg. Sinds 2008 is zij werkzaam bij Samen Veilig Midden-Nederland, voorheen Bureau Jeugdzorg Flevoland. Als jeugdreclasseerder werkt zij met jeugdige delinquenten en hun gezinnen. De afgelopen jaren is Marlous op verschillende wijze betrokken geweest bij ontwikkelingen op het gebied van het jeugdstrafrecht en interventies, zoals de invoering van de intensieve trajectbegeleiding, het adolescentenstrafrecht en de systeemgerichte benadering.
In 2015 heeft Marlous de opleiding Master Social Work afgerond waarin zij onderzoek deed naar slachtofferbewust en herstelgericht werken binnen de jeugdreclassering.  

Doordat Marlous verschillende projecten voor Jeugdzorg Nederland heeft uitgevoerd heeft zij ruime kennis over en ervaring met de jeugdstrafrechtketen. Op landelijk niveau is zij beleidsmatig en procesmatig betrokken bij de verdere implementatie van het adolescentenstrafrecht, het inrichten van de nazorg binnen de justitie- en gemeentelijke keten en de routering van vrijheidsbeperkende sancties.
Met name de dynamiek binnen het justitiële werkveld en de mogelijkheden voor innovatie zijn drijfveren voor Marlous in haar werk.

Marlous is deelnemer van de kenniskring van het lectoraat Werken in Justitieel Kader. Voor hetzelfde lectoraat vervult zij vanaf april 2016 de rol als onderzoeker voor het project SAVE in woord en daad. De uitgangspunten van de SAVE methodiek worden getoetst aan de ervaringen van (SAVE)werkers uit het veld. Marlous hoopt met haar kennis en ervaring een verdiepende rol te kunnen spelen binnen het onderzoek.

Werken in een Justitieel Kader

Werken in Justitieel Kader

Over het lectoraat

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten