Marjolein Kool

Terug naar onderzoekers Marjolein Kool
Functie: Hogeschoolhoofddocent
Lectoraat: Didactiek van Wiskunde en Rekenen
Contact:

E-mail: marjolein.kool@hu.nl

Telefoon: 06 - 81245238

Marjolein Kool (1958) is hogeschoolhoofddocent Rekenen-Wiskunde en Didactiek bij Instituut Theo Thijssen, de pabo van Hogeschool Utrecht. Ze ontwikkelt en verzorgt daar reken-wiskundeonderwijs. Daarnaast werkt ze als onderzoeker bij het lectoraat Didactiek van Wiskunde en Rekenen onder leiding van lector Paul Drijvers.

Marjolein heeft een studie Nederlandse Taal- en Letterkunde voltooid (cum laude) en verschillende dichtbundels gepubliceerd, maar reken- en wiskundeonderwijs was en is haar grootste passie. Ze doceerde wiskunde in het voortgezet onderwijs, was hoofdredacteur van het rekentijdschrift ‘Volgens Bartjens’, projectleider en onderwijsontwikkelaar op het Freudenthal Instituut en vele jaren pabodocent rekenen-wiskunde-didactiek, eerst op Hogeschool Domstad, en sinds 2010 op Hogeschool Utrecht.  

In 1999 promoveerde ze op een proefschrift over de rekenwoordenschat in vijftiende- en zestiende-eeuwse Nederlandstalige rekenboeken, getiteld ‘Die conste vanden getale’. Het boek werd in 2008 opgenomen in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren en behoort daarmee tot de duizend sleutelteksten uit de cultuurgeschiedenis van de Lage Landen, van de Middeleeuwen tot nu.

Na haar promotie richtte haar onderzoek zich voornamelijk op de ontwikkeling van het opleidingsonderwijs rekenen-wiskunde, waarbij met name het verwerven van de kennisbasis reken-wiskunde en de ontwikkeling van de professionele gecijferdheid van toekomstige basisschoolleerkrachten speerpunten zijn. Welke beroepspecifieke wiskundige kennis heeft een basisschoolleerkracht nodig, hoe kunnen pabostudenten deze kennis verwerven en welke rol kan ICT hierbij spelen?

Ze maakte haar kennis van en visie op reken-wiskundeonderwijs toegankelijk voor een groter publiek door samen met Ed de Moor twee populaire boeken over dit thema schrijven. Ze is lid van de onderzoeksgroep van ELWIeR, het expertisecentrum voor lerarenopleiders wiskunde en rekenen, lid van de programmacommissies van de Panamaconferentie en de Nationale Wiskundedagen.