Marjanne Hagedoorn

Terug naar onderzoekers Marjanne Hagedoorn2
Functie: Promovendus
Lectoraat: Beroepsonderwijs
Contact:

E-mail: mhagedoorn@landstede.nl

Volg op:

Drs. Marjanne Hagedoorn is per 1 september 2016 bij Lectoraat Beroepsonderwijs gestart, als buitenpromovendus, aan een promotieonderzoek naar ‘het leren van leraren in het mbo’. Sinds 2005 is zij als docent, onderwijskundige en onderzoeker werkzaam bij Landstede Beroepsopleidingen.

Als docent is Marjanne verbonden aan de opleiding Pedagogisch Werk en Sociaal Werk. Binnen de sector Zorg & Welzijn werkt ze als onderwijsadviseur en is ze verantwoordelijk voor het begeleiden en adviseren van opleidingen op basis van de ontwikkelingen in het onderwijs, werkveld en onderzoek. Innovatie, kennis en professionalisering zijn daarbij belangrijke thema’s voor haar.

Voor de opleiding Master Expertdocent Beroepsonderwijs (MEB) heeft zij als onderwijskundig ontwerper meegewerkt aan de ontwikkeling van het curriculum (leerlijn Professionele Theorie & Impact). Daarnaast is ze onderdeel van het ontwerpteam voor de Associate-degree-opleiding Pedagogisch Professional Kind & Educatie.

Als onderzoeker, verbonden aan Landstede, heeft Marjanne verschillende onderzoeken uitgevoerd. Ze heeft de afgelopen jaren veel onderzoeken begeleid van bachelor- en masterstudenten en -docenten. Ze is jarenlang de voorzitter geweest van de Kenniskring Onderzoek Landstede, waarin kennisdelen en kennisbenutting centraal staat. Ook is ze als onderzoeker betrokken bij de organisatie van de mbo-onderzoeksdag.

Haar promotieonderzoek gaat over ‘het leren van leraren in het mbo’, waarbij gebruik wordt gemaakt van het zogeheten concept Persoonlijke Professionele Theorie ofwel Persoonlijke werktheorie (PPT) van Harmen Schaap (2011). Dit onderzoek heeft de ambitie inzicht te krijgen in (het ontwikkelproces van) het denken van de docent in het beroepsonderwijs.

Beroepsonderwijs

Over het lectoraat

@LectBeroepsondw