Mariska van Dijk

Terug naar onderzoekers portret Mariska van Dijk
Functie: Onderzoeker, Promovendus
Lectoraat: Chronisch Zieken
Contact:

E-mail: mariska.vandijk@hu.nl

Telefoon: 06 42 605478

Mariska van Dijk MSc (1966) doet promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht onder de naam ‘Detection of Depression in the Early Stage of Stroke: new opportunities in nursing care’. Depressie na een beroerte, ook wel Post Stroke Depressie (PSD) genoemd, is een veel voorkomende complicatie na een beroerte. Voor dit onderzoek ontwikkelt Mariska van Dijk een Post Stroke Depression-toolkit, met screeningsinstrumenten en verpleegkundige interventies.


 • juni 2011 – heden: Promovenda Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening, Lectoraat Chronisch zieken en Universiteit Utrecht op het onderzoek ‘Detection of Depression in the Early Stage of Stroke: new opportunities in nursing care’.
  Promotor: prof. dr. M.J. Schuurmans, Universiteit Utrecht, Copromotoren: dr. T.B. Hafsteinsdóttir en dr. J.M. de Man-van Ginkel, Universiteit Utrecht
 • 2009 – 2011: Projectmedewerker Revalidatie Management Team, Sint Maartenskliniek Nijmegen, revalidatiecentrum
 • 2008 – 2010: Universiteit Utrecht, Verplegingswetenschap, Onderzoek naar de klinimetrische eigenschappen van de Signalen van Depressie Schaal (SODS-NL); een screeningsinstrument op depressieve klachten bij patiënten met een afasie na een beroerte.
 • 1996 – 2009: Verpleegkundig teamcoach Sint Maartenskliniek Nijmegen, Afdeling Klinische Neurorevalidatie
 • 1993 – 1996: Verpleegkundig teamleider Gelderse Roos; afdeling opname en behandeling middellange termijn
 • 1988 – 1993: Verpleegkundige Gelderse Roos; afdeling opname en behandeling middellange termijn
 • Lid Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), afdeling Neuro en Revalidatie
 • Lid van Domeingroep Kennis in Praktijk, V&VN Afdeling Neuro en Revalidatie
 • Lid werkgroep CVA, V&VN Afdeling Neuro en Revalidatie
 • Lid van Rho Chi Chapter van Sigma Theta Tau International

In het kader van haar promotietraject ontwikkelt Mariska een toolkit voor verpleegkundigen, de Post Stroke Depression-toolkit. Daarmee kunnen verpleegkundigen bij patiënten na een beroerte vroegtijdig depressieve klachten signaleren en interventies inzetten. Mariska zal zich hierbij ook richten op het (verder) ontwikkelen en valideren van een meetinstrument dat geschikt is voor het screenen op depressieve klachten bij patiënten met communicatieve beperkingen na een beroerte.