Marion Uitslag

Terug naar onderzoekers Marion Uitslag
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Toegang tot het Recht, Werken in Justitieel Kader
Contact:

E-mail: marion.uitslag@hu.nl

Telefoon: 06-51541711

Volg op:

Marion Uitslag heeft na de afronding van de hbo-opleidingen Cultureel Werk en Maatschappelijk Werk geruime tijd als maatschappelijk werkster in het Pieter Baan Centrum (de Psychiatrische Observatiekliniek van Gevangeniswezen) gewerkt. Gedurende deze periode heeft zij (in deeltijd) Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Zij is sinds 2001 werkzaam als MfN-registermediator (Mediationfederatie Nederland) en rechtbankmediator bij de rechtbanken Utrecht en Zwolle. Marion is gespecialiseerd in bemiddeling, zowel in het bedrijfsleven, de professionele dienstverlening, de (semi-)publieke sector (gemeenten, onderwijs en gezondheidszorg) alsook binnen het strafrecht. Zij heeft onder andere meegewerkt in de politiepilot Mediation te Utrecht. Ook is zij instituutsassessor en peerreviewer namens de MfN.

Binnen Hogeschool Utrecht is Marion verantwoordelijk voor de inhoud, vormgeving en uitvoering van de post-hbo-opleiding Mediation. Hier leidt zij mediators op. Zij verzorgt trainingen in binnen- en buitenland en werkt mee aan verschillende congressen op het gebied van mediation en conflictbemiddeling.

Marion heeft diverse publicaties op haar naam staan.

In de periode (mei 2009 – december 2010) was Marion projectleider van het SIA RAAK onderzoek ‘Versterking van professionele handelwijzen’, uitgevoerd onder de vlag van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht. Zij wil graag bijdragen aan onderzoeken en publicaties van het Lectoraat Toegang tot het Recht.