Marije Kesselring

Terug naar onderzoekers Marije Kesselring
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
Contact:

E-mail: marije.kesselring@hu.nl

Telefoon: 088-4819222

Volg op:

Marije Kesselring is als onderzoeker verbonden aan het Lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling. Daarnaast werkt ze als docent en onderzoeker bij het departement Educatie en Pedagogiek van de Universiteit Utrecht. Ook is Marije bezig met de afronding van haar proefschrift over de pedagogische civil society.

Binnen het lectoraat doet Marije onderzoek naar een deelproject van de Academisch Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht.

Achtergrond onderzoek

Het ZonMw programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd ondersteunt de transformatie van de jeugdhulp met twaalf academische werkplaatsen. Dit zijn samenwerkingsverbanden die met een kennisinfrastructuur praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs verbinden, met een belangrijke inbreng voor burgers. In september 2015 zijn de eerste werkplaatsen van start gegaan, waaronder de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht (AWTJ Utrecht). De ambitie van deze werkplaats is het gezamenlijk ontwikkelen van hoogwaardige en effectieve generalistische basiszorg, passend bij de leidende principes van het Utrechtse model. Hiermee wil de AWTJ Utrecht de zorg en ondersteuning voor jeugdigen en gezinnen vernieuwen en verbeteren, zodanig dat alle jeugdigen zo goed mogelijk kunnen meedoen en gezond en veilig kunnen opgroeien.

De AWTJ Utrecht bestaat uit drie deelprojecten. Het eerste project richt zich op het grensvlak tussen Gewoon opvoeden (spoor 1) en de Basiszorg in de buurtteams (spoor 2). Het tweede project richt zich op het grensvlak tussen Basiszorg (spoor 2) en Aanvullende zorg (spoor 3). Het derde project richt zich op de Basiszorg (spoor 2). Marije is projectleider op het eerste deelproject. Dit deelproject stelt zich de vraag hoe een belangrijk doel van de transitie en transformatie van de jeugdzorg, namelijk ontzorgen, normaliseren en demedicaliseren, gestalte kan krijgen in de dagelijkse leefomgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien. In het bijzonder wordt de vraag gesteld hoe de Buurtteams Jeugd en Gezin daarin een actieve rol kunnen spelen. Het project wordt uitgevoerd in drie Utrechtse wijken: Hoograven, Kanaleneiland en Leidsche Rijn. In elke wijk ligt de focus op thema’s die in het gewoon opvoeden binnen een stedelijke omgeving een grote rol spelen, zoals gezondheid, veiligheid en binding, betrokkenheid en participatie.

Het project is gestart op 01-09-2015 en heeft een looptijd van 48 maanden.
Meer informatie over dit project en de andere AWTJ is te vinden op de website van ZonMw.

Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling

Over het lectoraat

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten