Mariët Brandts

Terug naar onderzoekers
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Participatie Zorg en Ondersteuning
Contact:

E-mail: mariet.brandts@hu.nl

Telefoon: 0641640489

Volg op:

Mariët Brandts studeerde in 2009 af als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener waarbij zij voornamelijk ervaring opdeed in de Geestelijke Gezondheidszorg. Haar interesse in culturele diversiteit zorgde ervoor dat zij in 2012 de Master Culturele Antropologie: Multiculturalisme in Vergelijkend Perspectief afrondde. Voor haar afstuderen deed zij onderzoek in Suriname naar rurale-urbane migratie en de gevolgen hiervan voor sociale mobiliteit.

Sinds 2014 geeft zij les aan (met name eerstejaars) studenten Social Work. Momenteel houdt zij zich daarnaast bezig met het ontwikkelen van een onderwijsprogramma, gericht op het ondersteunen van informele zorg rondom mensen met dementie. In dit project bouwt zij voort op eerder onderzoek dat zij deed naar het samenspel tussen formele en informele zorg rondom mensen met dementie en niet-aangeboren hersenletsel.

Participatie Zorg en Ondersteuning


Over het lectoraat