Mariët Brandts

Terug naar onderzoekers
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Participatie Zorg en Ondersteuning
Contact:

E-mail: mariet.brandts@hu.nl

Telefoon: 0641640489

Volg op:

Mariët Brandts studeerde in 2009 af als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener waarbij zij voornamelijk ervaring opdeed in de Geestelijke Gezondheidszorg. Haar interesse in culturele diversiteit zorgde ervoor dat zij in 2012 de Master Culturele Antropologie: Multiculturalisme in Vergelijkend Perspectief afrondde. Voor haar afstuderen deed zij onderzoek in Suriname naar rurale-urbane migratie en de gevolgen hiervan voor sociale mobiliteit.

Sinds 2014 geeft zij les aan (met name eerstejaars) studenten Social Work. Binnen het lectoraat deed zij onderzoek naar het samenspel tussen formele en informele zorg rondom mensen met dementie en niet-aangeboren hersenletsel. Daarop voortbouwend is Mariët betrokken bij de ontwikkeling van een e-learning Informele Zorg.

Onderzoeksprojecten:

Samenspel formele en informele zorg
E-learning Informele Zorg rond mensen met dementie
E-learning Informele Zorg rond mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Publicaties:

Brandts, M (2017). Profijt van Respijt; bottleneck bij dementie en NAH? Geraadpleegd op 22-08-2018 van https://husite.nl/kus/wp-content/uploads/sites/109/2018/02/Artikel-Profijt-van-respijt-bij-dementie-en-NAH-def-versie.pdf

Brandts, M, Witteveen, E.M.J. (2016) Werken met mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. Ondersteuning in het dagelijks leven. In Van Bergen, A, Wilken, J.P. (Red) Handboek Werken in de Wijk (p. 271-279). Amsterdam: SWP.

Participatie Zorg en Ondersteuning


Over het lectoraat