Mariël Kanne

Terug naar onderzoekers Mariël Kanne
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
Contact:

E-mail: mariel.kanne@hu.nl

Telefoon: 06-41640439

Volg op:

Mariël Kanne (1961) houdt zich al ruim vijfentwintig jaar bezig met ethische en morele vragen die zich voordoen in de zorg aan en ondersteuning van mensen. Aanvankelijk vooral op het microniveau, als docent ethiek op een in-service opleiding van een aantal ziekenhuizen en aan de HBO-V van de HU. Later ook op het mesoniveau, als trainer van ethische commissies en als sparringpartner van bestuurders en managers in zorgorganisaties, en incidenteel zelfs op het macroniveau als adviseur voor overheidsbeleid. Sinds 2008 combineert zij haar werk als onderzoeker bij het lectoraat IMD met de functie van docent ethiek & kritisch denken en als supervisor verbonden aan de Masteropleiding Advanced Nursing Practice (Instituut voor Verpleegkundige Studies, HU).

In haar werk op het gebied van onderwijs en organisatieadvies, binnen de zorg en in de sociale sector, ontstond de behoefte om onderzoek te doen naar de voorwaarden voor co-creatie van goede zorg in de praktijk. Dat resulteerde in een promotieonderzoek, gericht op de effecten en de betekenis van moreel beraad voor professionals, managers en cliënten/patiënten. De verdediging van het proefschrift, getiteld Co-creatie van goede zorg. Ethische vragen, moreel beraad en normatieve professionalisering in de zorg en het sociaal werk (Delft: Eburon) vond plaats op 5 december 2016. Promotor was professor Harry Kunneman van de Universiteit voor Humanistiek, copromotor was lector Lia van Doorn.

Momenteel is zij betrokken bij diverse onderzoeksprojecten naar morele oordeelsvorming en professionele identiteit van sociale professionals binnen het lectoraat IMD; daarnaast geeft ze les aan de MANP-opleiding en diverse post Hbo-opleidingen aan het Instituut voor Verpleegkundige studies; tevens is zij lid van de Medisch Ethische Screeningscommissie voor de Gezondheidszorgopleidingen van de HU.

Mariël ziet het als haar professionele verantwoordelijkheid om mensen die (gaan) werken in de zorg en het sociale domein te helpen bij het nemen van hun professionele verantwoordelijkheid. Dat doet zij o.a. door met studenten en professionals in de praktijk moreel beraad te organiseren waarin ‘de plek der moeite’ wordt opgezocht: een dialoog waar men niet wegloopt voor conflicten, waar aandacht is voor de existentiële en de politieke betekenis van zorg en waar ook expliciet wordt stilgestaan bij de macht én de machteloosheid van betrokkenen in een casus. Theoretisch baseert zij zich daarbij op de Ethic of care zoals ontwikkeld door de Amerikaanse politicologe Joan Tronto en de inzichten over de ontwikkeling van narratieve en ethische identiteit van de Franse filosoof Paul Ricœur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten