Marieke Zielhuis

Terug naar onderzoekers Marieke Zielhuis
Functie: Onderzoeker, Promovendus
Lectoraat: Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek
Contact:

E-mail: marieke.zielhuis@hu.nl

Telefoon: 06-44505743

Volg op:

Marieke Zielhuis (1975) is sinds voorjaar 2018 onderzoeker bij het lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek (MPO). Binnen het lectoraat richt Marieke zich op de methodologie van ontwerpende manieren van onderzoek (“Research through Design”). Vanaf 1 januari 2019 werkt zij aan een promotieonderzoek naar dit onderwerp bij de TU Delft onder de naam 'Ontwerponderzoek in uitvoering. Methodologische issues in het uitvoeren van Research through Design projecten.' Dit onderzoeksterrein sluit aan op de lopende onderzoeken binnen MPO naar de methodische uitdagingen van praktijkgericht onderzoek.

Marieke is als onderzoeker betrokken bij het onderzoek MODUS, een project in opdracht van regieorgaan SIA ten behoeve van het expliciteren en versterken van de methodologie van praktijkgericht onderzoek. Dit onderzoek in samenwerking met lectorenplatform NADR (Network of Applied Design Research) richt zich op de methodologie van ontwerpgericht praktijkonderzoek.
Ook is zij betrokken bij het onderzoek Chiwawa (Creative & Health Innovation WAys of Working Analysis), een evaluatie van het gebruik van creatieve werkwijzen in de zorg.

Daarnaast is Marieke begeleider van studentprojecten binnen het Institute for Engineering & Design.

Marieke is opgeleid als Industrieel Ontwerper en werkt sinds 2002 bij Hogeschool Utrecht. De laatste jaren was ze als projectleider van onderzoeksprojecten actief (met name ontwerpend onderzoek bij lectoraat Co-design). Ook is ze binnen de HU werkzaam geweest bij UCREATE, Centre of Expertise Creative Industries, Centre of Expertise Smart Sustainable Cities en het Centrum voor Natuur & Techniek.