Marie-José Geenen

Terug naar onderzoekers
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Werken in Justitieel Kader
Contact:

E-mail: marie-jose.geenen@hu.nl

Telefoon: 06 14 61 61 76

Volg op:

Marie-José Geenen maakt zich hard voor reflectieve professionaliteit. Dat doet zij als supervisor bij de bacheloropleiding Social Work, als docent en coördinator van de reflectieve leerlijn bij de Masteropleiding Forensisch Sociale Professional en als auteur van boeken over reflecteren voor professionals en voor professionals in opleiding. Zij is een pleitbezorger voor (het opleiden van) professionals met een goede kennisbasis die (maatschappij)kritisch durven zijn en die afgestemd zijn op hun innerlijke wereld en de wereld om hen heen en beide weten te verbinden. Zij is in het bijzonder geïnteresseerd in het bevorderen van het reflectief vermogen van (aankomend) professionals in het gedwongen kader. Deze professionals hebben in hun werk te maken met een combinatie van zorg (stimuleren, motiveren) én controle (toezicht houden, veiligheid bewaken). Voor het vinden van een juiste balans en het ontwikkelen van een houding die past bij de context en de eigen kwaliteiten is reflectie onontbeerlijk.

Marie-José is opgeleid in de andragologie en is in 2014 gepromoveerd in de criminologie op een onderzoek naar de pedagogische alliantie tussen groepsleiders en jongens in een JJI, beschreven in ‘Veroordeeld tot verbondenheid’. Zij heeft hiervoor gewerkt bij Avans Hogeschool bij verschillende lectoraten en deed daar onder andere onderzoek naar stoppen met criminaliteit bij jongeren. Zij is deskundig in de Q methodologie een methode voor exploratief onderzoek die inzicht geeft in opvattingen van een bepaalde doelgroep over een bepaald onderwerp.
Bij het Lectoraat Werken in Justitieel kader houdt Marie-José zich onder andere bezig met onderzoek op het snijvlak van reflectie en het gedwongen kader.

Boeken

  • Geenen, M.-J. (2017). Reflecteren. Leren van je ervaringen als professional. Bussum: Coutinho.
  • Geenen, M.-J. (2014). De reflectieve professional. Bussum: Coutinho.
  • Geenen, M.-J. (2014). Veroordeeld tot verbondenheid. Een onderzoek naar de pedagogische alliantie tussen groepsleiders en jongens in een justitiële jeugdinrichting. Den Haag: Boom Lemma. [dissertatie]

Artikelen

  • Geenen, M.-J. (2017). A tailored approach for incarcerated boys. Q study into the needs of incarcerated boys in the interaction with group workers in a juvenile correctional institution. Residential Treatment for Children & Youth. (te verschijnen).
  • Geenen, M.-J., Vries, M. de (2017). ‘Ik vind het onethisch om de cliënt geen professioneel oordeel te geven’ In gesprek met Jeffrey Wijnberg. Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 6(3).
  • Geenen, M.-J. (2017). Een antropologische visie op organisaties. Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 6(1), 46-49.  
  • Geenen, M.-J., Stolzenbach, F., Tedeschi, D., Roest, C. van der, Jansen, J., & Kolthoff, E. (2016). Weerbaarder door reflectie. Ervaringen in PI Vught. Proces, 95(6), 47-57.
  • Geenen, M.-J., Kolthoff, E., Halderen, R. C. van, & Jong, J. de (2016). Street-level bureaucrats in de justitiële jeugdinrichting? Hoe groepsleiders hun discretionaire ruimte benutten. Tijdschrift voor Criminologie, 58(4), 70-86.
  • Geenen, M.-J. (2014). Een benadering op maat. Resultaten van een Q-studie naar behoeften in de omgang met groepsleiders bij jongens in een justitiële jeugdinrichting. Tijdschrift voor Criminologie, 56(3), 67-83.