Marie-José Bunck

Terug naar onderzoekers Marie-José Bunck
Functie: Onderzoeker, Promovendus
Contact:

E-mail: marie-jose.bunck@hu.nl

Telefoon: 06-51538429

Volg op:

Drs. Marie-José Bunck (1955) is sinds 2010 onderzoeker bij het Lectoraat Gecijferdheid. Samen met Els Terlien doet zij promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht naar ‘Handelingsgericht diagnosticeren van rekenkennis en rekenvaardigheid bij leerlingen met ernstige rekenwiskundeproblemen en dyscalculie’. Hierin wordt een diagnostisch instrument ontwikkeld voor kinderen van groep 1 t/m 5 op het gebied van de basisvaardigheden rekenen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen). Het onderzoek is gebaseerd op de handelingsniveaus uit het Protocol Ernstige RekenWiskundeproblemen en Dyscalculie (Van Groenestijn, Borghouts & Janssen, 2011).

  • 1-12-2011 - heden Promovenda aan Hogeschool Utrecht, op het onderzoek ‘Handelingsgericht diagnosticeren van rekenkennis en rekenvaardigheid bij leerlingen met ernstige rekenwiskundeproblemen en dyscalculie’. Promotor: Prof. Dr. J.E.H.  (Hans) van Luit, Universiteit Utrecht.
  • 2010 - heden Onderzoeker aan Hogeschool Utrecht, Lectoraat Gecijferdheid.
  • 1999 - heden docent/ ontwikkelaar/ schoolbegeleider bij Hogeschool Utrecht, Seminarium voor Orthopedagogiek