Manon Bloemen

Terug naar onderzoekers Manon Bloemen
Functie: Docent-onderzoeker, Senior onderzoeker
Lectoraat: Leefstijl en Gezondheid
Contact:

E-mail: manon.bloemen@hu.nl

Telefoon: 088 - 481 56 07

Volg op:

Dr. Manon Bloemen werkt sinds 1999 met kinderen met beperkingen, waarbij haar passie ligt in het ondersteunen van deze kinderen en hun ouders zodat deelname aan maatschappelijke activiteiten, zoals sport, spel en actief buitenspelen, gerealiseerd kan worden. 

Van oorsprong is Manon Bloemen Kinderfysiotherapeute, waarbij ze jarenlange werkervaring heeft opgedaan binnen de kinderrevalidatie. Na het behalen van haar opleiding Kinderfysiotherapie heeft zij 1.5 jaar in Reykjavik (IJsland) gewoond en gewerkt, waar ze haar werk als Kinderfysiotherapeute gecombineerd heeft met het verkennen van dit prachtige land en diens inwoners. Aangezien ze meer behoefte had aan wetenschappelijke onderbouwing van haar vak Kinderfysiotherapie, is ze de opleiding Klinische Gezondheidswetenschappen gaan volgen aan de Universiteit Utrecht. Na het afronden van haar MSc, is ze gaan werken als Hogeschool Docent bij de Hogeschool Utrecht, Masteropleiding Fysiotherapie, specialisatie Kinderfysiotherapie. Sindsdien is ze verantwoordelijk voor het verzorgen en het ontwikkelen van onderwijs binnen deze Kinderfysiotherapie Master.

Sinds 2011 is zij verbonden aan het Lectoraat Leefstijl en Gezondheid en sinds 2013 is haar promotietraject gestart (fysieke fitheid en fysiek gedrag bij (rolstoelrijdende) kinderen en jongeren met spina bifida, Universiteit Utrecht), welke op 07 juni 2017 tot haar promotie heeft geleid. Binnen haar promotie onderzoek heeft zij verschillende fitheidstesten ontwikkeld die de Kinderfysiotherapeut kan inzetten bij kinderen en jongeren met spina bifida die gebruik maken van een rolstoel. Daaropvolgend heeft ze het fysieke activiteitenniveau van rolstoelrijdende kinderen en jongeren met spina bifida objectief gemeten, waarna ze ook de belemmerende en bevorderende factoren geanalyseerd heeft voor fysieke activiteit bij zowel kinderen en jongeren met spina bifida als bij kinderen en jongeren met andere lichamelijke beperkingen. Afsluitend heeft ze gekeken wat de evidentie is van kinderfysiotherapeutische interventies op het verbeteren van de fysieke activiteit bij kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking.  

De kennis die tijdens haar promotie traject ontwikkeld is, is de basis geweest voor het onderzoeksproject “Wat Beweegt Jou?!”, waarin op innovatieve wijze twee toolboxen ontwikkeld worden voor de Kinderfysiotherapeut zodat de Kinderfysiotherapeut de kinderen met beperkingen en hun ouders beter kan ondersteunen in deelname aan bewegen en sporten in het dagelijks leven. Eén toolbox zal zich richten op gedragsmatige interventies en één toolbox op de samenwerking tussen de Kinderfysiotherapeut en de buurtsportcoach. 

Ook is Manon Bloemen verantwoordelijk voor de onderzoeksactiviteiten binnen de SIA-Postdoc subsidie: Kind met beperkingen en participatie in beweegactiviteiten. Het doel van dit project is het identificeren van barrières, facilitatoren en oplossingsstrategieën om kinderen met en zonder beperking in de leeftijd van 2-12 jaar actief te laten buitenspelen. Daarnaast wordt een nieuw ontwikkelde activiteitenmonitor (Move2Data), die makkelijk toepasbaar is binnen kinderfysiotherapiepraktijken, gevalideerd zodat het beweeggedrag van kinderen met en zonder beperkingen (en dus ook het actief buitenspelen) goed in kaart gebracht kan worden.