Majda Lamkaddem

Terug naar onderzoekers Majda Lamkaddem
Functie: Docent-onderzoeker
Lectoraat: Toegang tot het Recht
Contact:

E-mail: majda.lamkaddem@hu.nl

Telefoon: 06-14215720

Majda Lamkaddem is sinds februari 2016 docent onderzoeksvaardigheden bij de opleiding International Communication and Media (ICM). Hiervoor werkte ze als postdoc onderzoeker bij de afdeling Sociale Geneeskunde bij het AMC (Universiteit van Amsterdam). Haar onderzoek heeft zich voornamelijk gericht op de toegang tot de gezondheidszorg voor etnische minderheden. Binnen de opleiding ICM houdt ze zich bezig met de toepassing van onderzoeksmethodes op het gebied van communicatie en media, met aandacht voor het intercultureel component.

Binnen het lectoraat is ze verantwoordelijk voor de onderzoekslijn juridische zelfredzaamheid.Daarnaast verricht ze onderzoek naar de toegang tot (de beoogde uitkomsten van) de Participatiewet, en de bijgaande wet Taaleis voor etnische minderheden. Dit wordt zowel vanuit de kant van de burgers als op het systemisch niveau bekeken. Het doel van dit onderzoek is het leggen van een basis voor verder onderzoek naar sociale, etnische en culturele verschillen binnen het lectoraat Toegang tot Recht.

Publicaties: