Maarten van der Linde

Terug naar onderzoekers Maarten van der Linde
Functie: Emeritus lector
Lectoraat: Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Maarten van der Linde nam op 16 mei 2014 afscheid als bijzonder lector Geschiedenis van Sociaal Werk van Hogeschool Utrecht. Hij ontving daarbij een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Jan van Zanen van Utrecht. Lees zijn afscheidsrede terug..

Maarten van der Linde is op 1 september 2011 gestart als lector Geschiedenis van het sociaal werk. Hij wil bevorderen dat historisch besef, kennis van de geschiedenis en historische competenties er vanzelfsprekend weer bij horen in onderwijs en werkveld. Het is een bijzonder lectoraat  voor een dag per week gedurende twee jaar. Het lectoraat wordt gefinancierd door het Oranje fonds. Met deze steun zegt het Oranje Fonds dat kennis van en historisch onderzoek naar de duurzame waarden van het sociaal werk belangrijk is voor vrijwilligers en professionals in de sociale werkvelden. Het Lectoraat Geschiedenis van het sociaal werk is aangehaakt bij het Lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening van lector Lia van Doorn.

Opdracht

Van der Linde zal het historisch bewustzijn van het sociaal werk in het brede sociale beroepenveld en de bacheloropleidingen Social Work versterken. Doelstellingen zijn om actuele maatschappelijke vraagstukken uit het sociale domein te verbinden met kennis en inzichten uit het verleden en om bij te dragen aan de vernieuwing en ontwikkeling van methodische concepten en praktijken in het brede sociale beroepenveld en het onderwijs. Over het belang van Geschiedenis van het sociaal werk, het waarom, wat en hoe, schreef hij bij zijn start als lector een artikel.

Expertise

Maarten van der Linde is historicus en heeft jarenlange ervaring in het onderwijs en onderzoek op het brede terrein van de geschiedenis van het sociaal werk. Hij werkt al lange tijd in het sociaal-agogisch hoger beroepsonderwijs, onder meer als docent op de vroegere Hogeschool de Horst te Driebergen en is nog altijd docent op het Instituut voor Social Work van Hogeschool Utrecht.

In 1995 promoveerde hij in Utrecht op het onderzoek Werkelijk, ik kan alles. Werkers in kerkelijke arbeid in de Nederlandse Hervormde Kerk 1945-1966. Hierin onderzocht hij het vernieuwende sociale en culturele werk van de werkers in kerkelijke arbeid (destijds bekend als de ‘wika’s’), die waren opgeleid op de Academie van Kerk en Wereld in Driebergen. De wika’s werkten in het apostolaat, de gemeenteopbouw, het vormingswerk, bedrijfsgericht vormingswerk, personeelswerk, recreatiewerk, maatschappelijk werk en het jeugdwerk.

Bekende wika’s waren de vroegere minister van Binnenlandse Zaken Ien Dales en voormalig vakbondsvoorzitter en oud-burgemeester Johan Stekelenburg. Sinds eind jaren tachtig publiceerde Van der Linde een zevental boeken, onder meer over de geschiedenis van het jeugdwerk, het vormingswerk en het hoger sociaal-agogisch beroepsonderwijs. Voor vakbladen schreef hij een serie biografische portretten van pioniers van het sociaal werk.

Historisch besef, kennis en competenties

Van der Linde wil bevorderen dat historisch besef, kennis van de geschiedenis en historische competenties (weer) deel uitmaken van het curriculum van de bacheloropleidingen Social Work. Met zijn Basisboek geschiedenis sociaal werk in Nederland uit 2007 (vierde druk 2010) levert hij daar een bijdrage aan. Hij is ook erg enthousiast over de digitale Canon Sociaal Werk Nederland, waarvan hij een van de redacteuren is. Dit digitale bouwwerk biedt prachtige handvatten voor het onderwijs en voor zelfstudie van studenten. De canon omvat de geschiedenis van het sociaal werk in Nederland en Vlaanderen, een canon van Internationale denkers, een Engelstalige canon History of Social Work en nog meer.

Plannen en projecten

Van der Linde is geboeid door de geschiedenis, als het gaat om de lange termijn ontwikkelingen, de  grondslagen van het sociaal werk, het unieke, persoonlijke optreden van individuen en de vaak stormachtige ontwikkelingen op de specifieke werkterreinen.

Het lectoraat werkt samen met een groep docenten en onderzoekers, binnen en buiten Hogeschool Utrecht. De invloed van godsdienstige stromingen, opvattingen en emoties is een van zijn speciale gebieden van belangstelling.