Maarten Davelaar

Terug naar onderzoekers Maarten Davelaar
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
Contact:

E-mail: info@maartendavelaar.nl

Telefoon: 0621576604

Volg op:

Maarten Davelaar is initiatiefnemer van en onderzoeker bij Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen. Opgeleid als politicoloog heeft hij uitgebreide (ook internationale) onderzoeks- en praktijkervaring op het gebied van cliëntenparticipatie, dak- en thuisloosheid, opvang- en risicojongeren, participatie en empowerment van kwetsbare burgers en de relatie tussen publieke sector en (informele verbanden in) de civil society. Als zelfstandig onderzoeker en sociaal ontwikkelaar werkt hij in opdracht van en bij voorkeur ook in partnerschap met cliëntenplatforms, maatschappelijke organisaties, overheden en fondsen. Hij ontwikkelt leer- en innovatieprojecten, voert verkennend of evaluatief onderzoek uit en begeleidt praktijkgebonden onderzoek binnen organisaties. 

Hij is medeontwikkelaar van 'PAja! - participatieve keuringen in opvang, zorg en welzijn' een onderzoeks- en keuringsmethode gericht op empowerment van gebruikers van voorzieningen en verbetering van beleid en voorzieningen. Eerder was hij 13 jaar verbonden als onderzoeker aan het Verwey-Jonker Instituut. Daarvoor was hij, onder andere, lange tijd werkzaam voor de stichting Samen010 in Rotterdam waar hij verantwoordelijk was voor het opzetten van (vrijwilligers)projecten en belangenbehartiging voor mensen in de marge van de maatschappij.

Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Over het lectoraat