Maaike de Boois

Terug naar onderzoekers Maaike de Boois
Functie: Promovendus
Lectoraat: Werken in Justitieel Kader
Contact:

E-mail: maaike.deboois@hu.nl

Telefoon: 06-18967838

Volg op:

Verbetering en verandering structureren en organiseren, is de passie van Maaike de Boois.

Maaike de Boois is socioloog en docent Nederlands. Binnen het lectoraat Werken in justitieel kader werkt zij als onderzoeker en projectleider. Zij participeerde in het onderzoek naar ZSM-werkplaatsen (2015-2016) en is projectleider van het vierjarig Raak Pro-onderzoek Werkalliantie (2015-2019). Daarnaast geeft Maaike de lessen literatuuronderzoek in de Master Forensisch Sociale Professional en is zij studiebegeleider van de master FSP.
Naast haar werk bij het lectoraat en de master is Maaike beleidsmedewerker Kwaliteitszorg Onderzoek bij Hogeschool Utrecht. In die functie geeft zij vorm aan de kwaliteitszorg voor alle kenniscentra en ondersteunt lectoren bij interne en externe beoordelingsprocessen. Zij is zelf opgeleid tot NVAO-secretaris en treedt op als voorzitter van auditcommissies.
Verder schrijft Maaike een proefschrift over de geschiedenis van de Nederlandse andragologie. Bij al haar werkzaamheden speelt de vertaling van brede maatschappelijke ontwikkelingen naar de uitvoeringsmogelijkheden in de werkpraktijk een rol.

De veelzijdigheid van werkzaamheden is kenmerkend voor Maaike. Zo begon zij haar carrière als docent Nederlandse literatuur en poëzie in Houston, Texas. Zij keerde terug vanuit de Verenigde Staten om sociologie te studeren. Binnen drie jaar studeerde zij af als Master of Science in de Organisatiesociologie aangevuld met vakken uit de organisatiepsychologie: besluitvorming, onderhandelen en conflicthantering. Tegelijkertijd gaf zij tweede en vreemde taalonderwijs Nederlands voor hoog- en laagopgeleiden, evenals alfabetisering van anderstaligen.

Sinds 2006 is zij in dienst van Hogeschool Utrecht. Zij heeft daar met veel plezier gewerkt als docent bij Sociaal Juridische Dienstverlening. Vooral in het deeltijdonderwijs lag haar hart. Naast haar lessen was Maaike ook altijd projectleider: het G5-project Samen voor Succes, een project gericht op inclusie van studenten van diverse achtergronden en projecten om het taal- en communicatieonderwijs te verstevigen binnen opleidingen. Naast die werkzaamheden houdt ze zich al jaren bezig met accreditatie van opleidingen, als projectleider, secretaris en voorzitter.

Lees ook dit artikel in NRC (9/5/18): Een studie om de wereld te verbeteren. Naast andragoloog Henk Wesseling vertelt Maaike over de ontwikkelingen en definities van de veelzijdige sociale wetenschap. 

Op 12 september 2018 promoveerde Maaike de Boois. In Folia vertelt ze erover en haar proefschrift is te bestellen op maaikedeboois.nl