Loes Houweling

Terug naar onderzoekers Loes Houweling
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Jeugd
Contact:

E-mail: loes.houweling@hu.nl

Telefoon: 06 234 56 568

Volg op:

Loes Houweling is onderzoeker bij het lectoraat Jeugd. Vanuit een pedagogische perspectief richt zij zich op onderzoek naar de persoonlijke kant van professionaliteit. Behoud van werkplezier is daar bijvoorbeeld een aspect van. Het blijkt immers dat de transitie en de bijbehorende transformatie veel betekent voor de manier waarop professionals in hun werk staan. Zo lijkt het erop dat nogal wat professionals minder voldoening uit hun werk halen en omzien naar ander werk. Samenwerken tussen professionals is enorm belangrijk, maar wordt belemmerd als er veel wisselingen zijn. Dat komt uiteindelijk niet ten goede aan gezinnen en jeugdigen. Inzicht in dat wat hierbij een rol speelt is van belang voor zowel organisaties als opleidingen.

Loes heeft lange tijd als logopedist op een school voor kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden in Amsterdam gewerkt. Als ambulant begeleider heeft ze leerlingen en leerkrachten in het basisonderwijs begeleidt. Tijdens haar parttime Masteropleiding Special Educational Needs in Oxford en Utrecht is zij in aanraking gekomen met onderzoek. Sinds die tijd heeft zij zich steeds verder verdiept in kwalitatief onderzoek, het begeleiden bij onderzoek en de rol van onderzoek doen bij de ontwikkeling van professionals. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een promotieonderzoek bij de Universiteit voor Humanistiek. In dit promotieonderzoek heeft zij gekeken naar de rol van opleider bij het begeleiden van studenten bij hun masterthesis. Let’s dance, is de titel hiervan omdat de metafoor van de Argentijnse Tango staat voor de relatie tussen opleider en student.

Als Hogeschoolhoofddocent richt Loes zich vooral op de ontwikkeling van het pedagogisch theoretisch vermogen van studenten en hoe dit in de opleiding een plek te geven. Drijfveer is hierbij het belang dat zij hecht aan pedagogisch invalshoeken omdat die telkens opnieuw de vraag stellen of we het goede doen voor zowel individuele kinderen, jongeren of gezinnen als voor de samenleving die we met elkaar vormen. Het is belangrijk om niet alleen te richten op preventie van of oplossingen bieden voor problemen, maar ook bij de gewone opvoeding vragen te blijven stellen over ontwikkelingen daarin.