Lisette Munneke

Terug naar onderzoekers Lisette Munneke
Functie: Hogeschoolhoofddocent
Lectoraat: Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek
Contact:

E-mail: lisette.munneke@hu.nl

Telefoon: 06 - 51684220

Volg op:

Dr. Lisette Munneke (1976) werkt sinds 1 september 2013 als onderzoeker bij het Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek. Haar expertise ligt op het vlak van didactische vraagstukken in het hbo, de laatste jaren in het bijzonder de didactiek van onderzoekend vermogen in hbo-opleidingen. Ze doet onderzoek naar dit vraagstuk vanuit verschillende perspectieven en op verschillende niveaus.

Lisette Munneke werkt sinds 1 september 2007 bij Hogeschool Utrecht. Na haar promotie bij de Universiteit Utrecht in het vakgebied van de Onderwijskunde, koos ze bewust voor het hoger beroepsonderwijs en het praktijkgerichte onderzoek. Ze startte als lerarenopleider bij Instituut Archimedes en vervulde daar vanaf 1 september 2013 de rol van hogeschoolhoofddocent. In die rol was ze verantwoordelijk voor de algemeen didactische vakken, werkplekleren en onderzoekend vermogen binnen de bachelor- en masteropleidingen van Archimedes.

De passie voor methodologie en onderzoek startte al aan het begin van haar studie Onderwijskunde. Als tweedejaarsstudent begeleidde ze werkgroepen methodologie en statistiek aan de universiteit. Daarbij raakte ze geïnteresseerd in wat studenten lastig vinden aan methodologie van onderzoek en statistiek en welke didactische interventies daarbij helpen. Als lerarenopleider begeleidde ze in de loop van de jaren vele studenten bij hun praktijkgerichte onderzoek en ontwikkelde de leerlijnen ‘onderzoek’ in zowel bachelor als master. In 2017 verscheen er een boek in samenwerking met Jacqueline van Swet over praktijkgericht onderzoeken in het onderwijs, dat speciaal geschreven is voor masterstudenten en werkende professionals binnen het educatieve domein. Het boek richt zich daarbij specifiek op de dilemma’s en knelpunten die professionals tegenkomen op het moment dat ze onderzoek willen doen in hun eigen praktijk.  

Vanaf 1 september 2017 werkt Lisette Munneke volledig bij het Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek. Ze is als senior onderzoeker verantwoordelijk voor het onderzoeksprogramma rondom de didactiek van onderzoekend vermogen. Binnen dat programma begeleidt ze promovendi en andere onderzoekers. Het onderzoeksprogramma richt zich op didactische vraagstukken zoals de wijze waarop onderzoekend vermogen geïntegreerd kan worden in curricula, een plek krijgt binnen afstuderen, de begeleiding van dat afstuderen en de rol van onderzoekend vermogen in een diversiteit aan werk- en praktijkprocessen. Om te zorgen voor voldoende doorwerking van het onderzoek geeft ze ook workshops en advies op het vlak van de didactiek van onderzoekend vermogen binnen en buiten Hogeschool Utrecht.

In de afgelopen tijd zijn er binnen het onderzoeksprogramma verschillende projecten afgerond en gestart. Zo onderzocht het lectoraat in 2018 23 bachelor- en masteropleidingen op de HU wat betreft de integratie van onderzoekend vermogen in de opleidingen. Dit gaf meer duidelijkheid op de rol die diverse opleidingen toekennen aan onderzoekend vermogen en de uitwerking die dit heeft op de vormgeving van curricula en het afstuderen. Januari 2019 startte het project ‘je ogen uitkijken’ in opdracht van de Vereniging Hogescholen waarbij het lectoraat participeert. Het project heeft als doel om de implementatie van BKE/SKE-trajecten, inclusief het gebruik van het protocol afstuderen te ondersteunen en verder te stimuleren binnen de hogescholen. Daarnaast startte in februari 2019 een door NRO bekostigd project naar impactvol afstuderen in het economisch domein. In dit project is het doel om in gezamenlijkheid met alle belanghebbenden (opleidingen, onderzoek, bedrijfsleven en studenten) nieuwe scenario’s voor afstuderen te ontwerpen die voor alle belanghebbenden voldoende waarde hebben.

  • 2013 – heden: senior onderzoeker lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek.
  • 2013 – 2017: hogeschoolhoofddocent bij Instituut Archimedes, FE.
  • 2007 – 2013: hogeschooldocent bij Instituut Archimedes, FE.
  • 11 januari 2008: gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift getiteld Arguing to learn: Supporting interactive argumentation through Computer-Supported Collaborative Learning. Promotoren: Prof. Dr. G.Kanselaar en Prof. Dr. P.A. Kirschner.  
  • 2000 – 2007: aio en docent onderwijskunde bij de Universiteit Utrecht.
  • 1995 – 2000: studie onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht.

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Over het lectoraat

@lisettemunneke