Linda Smit

Terug naar onderzoekers Portret Linda Smit
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Chronisch Zieken
Contact:

E-mail: linda.smit@hu.nl

Telefoon: 088 481 2989

Linda Smit, MSc, RN (1989) werkt sinds 1 september 2015 als hogeschooldocent aan Hogeschool Utrecht (HU) en is promovenda bij het Lectoraat Chronisch Zieken. Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen met chronische ziekten en multimorbiditeit snel toe. De meeste ouderen willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Het uitvoeren van activiteiten van het dagelijks leven (ADL) zoals wassen en aankleden en instrumentele activiteiten van het dagelijks leven (IADL) zoals boodschappen doen zijn hierbij essentieel. Het is daarom van belang functionele achteruitgang bij ouderen vroegtijdig te herkennen en daar preventieve interventies  in de vorm van zorgprogramma’s in te zetten. Huidige preventieve zorgprogramma’s laten nog geen overtuigende effecten zien. Daarom richt Linda’s onderzoek zich allereerst op het ontrafelen van de werkzame componenten en werkingsmechanismen en inhoud van bestaande zorgprogramma’s die als doel hebben om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Daarnaast onderzoekt Linda welke preventieve interventies ingezet kunnen worden om functieverlies bij hoog prevalente (I)ADLs bij ouderen te voorkomen en of uit te stellen. Zij past daarbij een mixed-methods methode toe, waarbij ze zowel kwantitatieve als kwalitatieve data verzamelt. De resultaten van het  onderzoek zijn relevant voor zowel de klinische praktijk, onderzoek als (verpleegkundig) onderwijs en dragen bij aan het verbeteren van de ouderenzorg in de eerstelijn waarbij het behoud van het dagelijks functioneren en de zelfredzaamheid van de oudere patiënt het uitgangspunt is.
In 2014 behaalde Linda haar masteropleiding gezondheidswetenschappen, specialisatie infectieziekten en volksgezondheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Haar afstudeeronderzoek deed zij bij Isala ziekenhuis te Zwolle op het onderwerp infectieuze complicaties na complexe chirurgie. Vervolgens heeft zij nog een jaar vervolgonderzoek gedaan op dit onderwerp en twee artikelen geschreven die op dit moment ter publicatie zijn aangeboden. Linda behaalde in 2013 haar HBO-V diploma en in 2010 haar MBO-V diploma.  Sinds haar opleiding tot verpleegkundige is zij werkzaam in een verpleeghuis. Met veel plezier blijft ze dan ook naast haar werk als promovenda werken in de praktijk.

  • September 2015 - heden: Promovenda Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening, Lectoraat Chronisch Zieken. Promotor: Prof. dr. M.J. Schuurmans, Universiteit Utrecht. Copromotor: Dr. N. Bleijenberg.
  • September 2015 - heden: Docent Bachelor Verpleegkunde aan Hogeschool Utrecht.
  • September 2014- september 2015: Gezondheidswetenschapper bij de afdelingen Chirurgie en Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectieziekten van Isala Ziekenhuis te Zwolle.
  • Januari 2011- mei 2013: Verpleegkundige bij thuiszorg Icare.
  • Juli 2007-heden: Verpleegkundige; dag/avond/weekendhoofd (verpleegkundige dienst), afdelingsverpleegkundige, bij Zorgverlening het Baken.


Chronisch Zieken

Chronisch Zieken

Over het lectoraat

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten