Lia van Doorn

Terug naar onderzoekers Lia van Doorn
Functie: Lector
Lectoraat: Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
Contact:

E-mail: lia.vandoorn@hu.nl

Telefoon: 088-4819214

Volg op:

Lia van Doorn is lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht. Daarvoor was ze lange tijd senior onderzoeker en projectleider bij MOVISIE. Tussen 2003 en 2005 werkte Van Doorn als senior onderzoeker bij de Faculteit Sociaal Agogische Opleidingen (FSAO) van Hogeschool Utrecht. In de jaren 90 was ze wetenschappelijk medewerker bij de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Aan die faculteit promoveerde Van Doorn in 2002 op Een tijd op straat, een studie naar dak- en thuislozen.

Cliënten met een complexe problematiek

Haar Lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening richt zich op de hulp- en dienstverlening aan cliënten met een complexe problematiek. Juist voor deze groep is outreachend werken (ook wel ‘bemoeizorg’ genoemd) van belang.

Morele oordeelsvorming sociale professionals

Het lectoraat heeft verder bijzondere aandacht voor de morele oordeelsvorming van sociale professionals. In hun werk krijgen deze professionals vaak te maken met moreel beladen kwesties. Welke normen en waarden dienen als maatstaf als ze cliënten aanspreken op hun gedrag? Het lectoraat wil de beroepsgroep ondersteunen om haar morele oordelen zorgvuldig af te wegen.

Lidmaatschappen en (neven)functies van Lia van Doorn

 • Deelnemer aan het Europese netwerk onder Horizon 2020, ‘Innovative Social Investment: Strengthening communities in Europe (InnoSI). Thematisch netwerk met onderzoekers uit de EU lidstaten Engeland, Spanje, Finland, Noorwegen, Hongarije en Duitsland (2014 tot 2017).
 • Deelnemer aan het Europese netwerk ‘Healthy Ageing, Supported by Internet and Community’ (HASIC). Onderzoeksgroep van onderzoekers uit de EU lidstaten Engeland, Spanje, Hongarije, Finland, Portugal, Duitsland en Noorwegen (2012 tot 2016).  
 • Deelnemer aan het Europese netwerk ‘Constructing Understanding of Homelessness and Homeless Populations’ (CUHP). Een thematisch netwerk (Vijfde Kaderprogramma Europese Commissie) met onderzoekers uit de EU lidstaten Denemarken, Frankrijk, Spanje, Hongarije, Italië, Engeland en Nederland (2003 tot 2006).                               
 • Lid van de Raad van Commissarissen van woningstichting ‘Elck wat Wils’ te Utrecht (voorjaar 2016 tot heden).
 • Lid van de redactie van TSS, Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (september 2005 tot heden).
 • Jurylid voor de ASW Meesterprijs (scriptieprijs) van de Universiteit Utrecht, onder voorzitterschap van prof. dr. Paul Schnabel (sinds 2009 tot heden).
 • Voorzitter van de jury van de artikelwedstrijd van vierdejaars studenten van het Instituut voor Sociaal Werk van de Faculteit Maatschappij en Recht van Hogeschool Utrecht (sinds 2008 tot heden).
 • Voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad van de Beroepsvereniging van Professionals Sociaal Werk (BPSW), (voorheen Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers, NVMW) (sinds 2009 tot heden).
 • Lid van de adviesraad van Agis Zorginnovatiefonds (2015 tot heden).
 • Lid van het CARPE consortium, een samenwerkingsverband tussen Universities of Applied Sciences in Manchester (Groot Brittannië), Valencia (Spanje), Hamburg (Duitsland), Turku (Finland) en Hogeschool Utrecht (sinds 2011 tot heden).
 • Lid Raad van Toezicht van de Stichting Tussenvoorziening in Utrecht (sinds 2007 tot 2015).
 • Lid van de wetenschappelijke adviesraad van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) voor het tweede evaluatieonderzoek van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), onder voorzitterschap van prof. dr. Evelien Tonkens (van 2011 tot 2015).
 • Reviewer voor ZonMw aanvragen (sinds 2009).
 • Reviewer voor Journal of Social Intervention (sinds 2011).
 • Reviewer voor het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting van het Onderzoekscentrum OASES van de Universiteit Antwerpen (sinds 2010).
 • Lid van de redactie van Passage. Tijdschrift voor Rehabilitatie (maart 2000 tot november 2004).