Lex van Teeffelen

Terug naar onderzoekers Portret Lex van Teeffelen
Functie: Lector, Onderzoeker
Lectoraat: Financieel-Economische Advisering bij Innovatie
Contact:

E-mail: lex.vanteeffelen@hu.nl

Telefoon: 06-24123464

Volg op:

Dr. Lex van Teeffelen(1958) is sinds 2007 als onderzoeker verbonden aan het Lectoraat Financieel-Economische Advisering en Innovatie (FAI). In september 2011 is hij benoemd als bijzonder lector Bedrijfsoverdracht en Innovatie. In april 2012 sprak hij zijn lectorale rede uit, om op 1 januari 2015 benoemd te worden als lector Financieel-Economische Advisering en Innovatie.

Binnen het Lectoraat FAI is Van Teeffelen verantwoordelijk voor projecten en onderzoek. Daarnaast speelt hij een stimulerende rol bij het vormgeven van ondernemerschapsonderwijs en MKB groeiprogramma’s. Belangrijke onderzoeksthema’s zijn:

  • Nieuwe financieringsvormen in het MKB.
  • MKB governance.
  • Groei- en samenwerkingsstrategieën binnen het MKB.
  • Succes- en faalfactoren bij verkoop en acquisitie in het MKB.
  • Effectonderzoek naar verschillende soorten advisering en ondersteuningsprogramma’s.

Het onderzoek naar bedrijfsoverdracht heeft geleid tot een evidence-based Minor Bedrijfsovername & Franchising, bedoeld voor studenten die zich voorbereiden als opvolger van een bedrijf. Daarnaast is Van Teeffelen actief bij het ontwikkelen van nationale en internationale MKB-monitors op zijn onderzoeksgebied. Hij is academic chair van Transeo, de Europese Federatie van Bedrijfsoverdrachten.

In 2010 is Lex van Teeffelen gepromoveerd aan de Nyenrode Business Universiteit op een proefschrift over de succes- en faalfactoren bij bedrijfsoverdrachten. De titel: Exploring success and failure in Small firm business transfers. Zijn promotor was prof. dr. Lorraine Uhlaner.

De meeste publicaties van Lex van Teeffelen zijn beschikbaar via publicationslist.org.