Leo Pruijt

Terug naar onderzoekers
Functie: Onderzoeker, Promovendus
Contact:

E-mail: leo.pruijt@hu.nl

Telefoon: 088 481 8066

Volg op:

Dr. Leo Pruijt is sinds 2000 verbonden aan Hogeschool Utrecht. Hij begon in 1989 in de ICT-sector en werkttot 2000 bij een computer-aided software engineering (CASE) tool leverancier, een verzekeringsmaatschappij en een opleidingsbedrijf voor de professionele ICT-markt. Vanaf zijn eerste baan binnen de ICT-sector heeft hij zich bezig gehouden met methoden en tools voor modelgedreven analyse, ontwerp en realisatie en sinds 1993 ook met methoden en tools op het gebied van Enterprise Architecture en Software Architecture.

Van 2011 tot en met 2015 heeft hij als PhD kandidaat onderzoek uitgevoerd naar methoden en tools die de effectiviteit van ICT architectuur kunnen vergroten. Dit heeft geresulteerd in acht wetenschappelijke publicaties en het proefschrift ‘Instruments to Evaluate and Improve IT Architecture Work’. In het kader van zijn promotie heeft hij samen met studenten HUSACCT ontwikkeld: een tool waarmee een ontworpen software architectuur kan worden vastgelegd en waarmee kan worden gecontroleerd of de implementatie (code) de architectuur volgt. Deze gratis open-source tool wordt onder andere ingezet in het software architectuur onderwijs aan Hogeschool Utrecht en Utrecht University. 

Voortbouwend op zijn promotieonderzoek heeft hij zich sinds 2015 gericht op onderzoek op de inzet van HUSACCT van in continuous integration processen en op tooling en toepassing van software architecture reconstruction. Verder initieert en begeleidt hij studentenprojecten en ontwikkelt hij lesmateriaal voor het onderwijs.