Kees Hoogland

Terug naar onderzoekers Kees Hoogland
Functie: Hogeschoolhoofddocent, Onderzoeker
Lectoraat: Didactiek van Wiskunde en Rekenen
Contact:

E-mail: kees.hoogland@hu.nl

Volg op:

Kees Hoogland (1961) is hogeschoolhoofddocent en onderzoeker Didactiek van Reken en Wiskunde in het Beroepsonderwijs binnen het lectoraat Didactiek van Wiskunde en Rekenen. Dit lectoraat is medio 2017 van start gegaan onder leiding van prof.dr. Paul Drijvers met het motto “Wiskundig denken in een geïnstrumenteerde samenleving”.

Kees heeft zuivere wiskunde gestudeerd aan de Universiteit Leiden en heeft daarna gewerkt als docent wiskunde, eerste- en tweedegraadslerarenopleider (Hogeschool van Amsterdam, Universiteit Leiden, Vrije Universiteit Amsterdam), schoolboekauteur en eindredacteur (Moderne Wiskunde en ffLerenRekenen), nascholer, coach, adviseur en directeur-bestuurder van het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum. Daarnaast heeft hij als internationaal consultant en projectleider gewerkt in onder andere Indonesië en Zuid-Afrika.

In 2016 promoveerde Kees aan de TU Eindhoven op het proefschrift “Images of Numeracy” een onderzoek naar het effect op leerlingresultaten als de contextbeschrijvingen meer gebruik maken van beeld in plaats van taal. Inhoudelijk is de rode draad door al zijn werkzaamheden het begrip gecijferdheid, dat gaat over het verbinden van rekenen en wiskunde met de werkelijkheid, waarmee ook de rol van technologie onlosmakelijk verbonden is. Zijn fascinatie is hoe individuen (van 0 tot 100) handelen en beslissen bij het oplossen van kwantitatieve problemen in het dagelijkse leven. Op dit gebied is Kees actief in voorschoolse educatie, po, vo, mbo en volwasseneneducatie. De komende jaren ligt de nadruk van zijn aandacht op het verbinden van rekenen en wiskunde met de wereld van beroep(svoorbereiding) en de wereld van burgerschap.

Kees vindt praktijkonderzoek (door en voor professionals) een belangrijke factor in de kwaliteitsverhoging van het beroepsonderwijs. Daartoe heeft hij onder andere gewerkt als kwartiermaker voor de Onderzoekspraktijk rekenen mbo, is hij Trustee van Adults Learning Mathematics (ALM) en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van Reken-Wiskunde Onderwijs (NVORWO).

Didactiek van Wiskunde en Rekenen

Lessituatie Padualaan 97 Over het lectoraat

@watdoetkees