Kees Geevers

Terug naar onderzoekers Kees Geevers
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Vernieuwend Vastgoedbeheer
Contact:

E-mail: kees.geevers@hu.nl

Telefoon: 088-4818886

Volg op:

Kees Geevers is promovendus bij prof. Eric Luiten aan de TU Delft; copromotor is prof. Vincent Gruis. Geevers heeft een opleiding tot architect gevolgd aan de Academie van Bouwkunst in Tilburg. Sinds 1968 is hij hogeschooldocent theorie en geschiedenis van architectuur en stedenbouw aan Hogeschool Utrecht. Sinds 1998 was hij actief in de initiatieffase van en tot 2004 was hij studieleider van de post-hbo-opleidingen Restauratie en Bouwhistorie van Hogeschool Utrecht. Naar aanleiding daarvan heeft hij een tweede masterstudie gedaan aan de Universiteit van Utrecht in de Architectuurgeschiedenis en Monumentenzorg. Zijn proefschrift heeft de stedenbouwkundige cultuurhistorische waardestelling als onderwerp en het voormalige industrieterrein Strijp-S van Philips in Eindhoven als casus. Hoewel de casuïstiek zich richtte op industriële complexen, is de ontwikkelde systematiek van stedenbouwhistorisch onderzoek en waardestelling generiek van aard.

Dr. Ing. C.J.J.M. (Kees) Geevers MA, Architect, is hogeschooldocent theorie en geschiedenis van architectuur en stedenbouw aan Hogeschool Utrecht (sinds 1968). Zijn specialisaties: monumentenzorg, herbestemming van cultureel erfgoed en stedenbouwkundige waardestelling van industrieel erfgoed.

Kees Geevers promoveerde in 2014 bij prof. Eric Luiten aan de TU Delft; copromotor was prof. Vincent Gruis, hoogleraar Housing Management aan de TU Delft en lector Vernieuwend Vastgoedbeheer aan de HU. Geevers volgde een opleiding tot architect aan de Academie van Bouwkunst in Tilburg. Sinds 1998 was hij actief in de initiatieffase van en tot 2004 was hij studieleider van de post-hbo-opleidingen Restauratie en Bouwhistorie van Hogeschool Utrecht. Hij deed een tweede masterstudie aan de Universiteit van Utrecht in de Architectuurgeschiedenis en Monumentenzorg.

Zijn proefschrift heeft de stedenbouwkundige cultuurhistorische waardestelling als onderwerp en het voormalige industrieterrein Strijp-S van Philips in Eindhoven als casus. Hoewel de casuïstiek zich richtte op industriële complexen, is de ontwikkelde systematiek van stedenbouwhistorisch onderzoek en waardestelling generiek van aard.