Katarina Jerkovic-Cosic

Terug naar onderzoekers Katarina Jerkovic
Functie: Lector
Lectoraat: Innovaties in de Preventieve Zorg
Docent voor:

Mondzorgkunde

Contact:

E-mail: katarina.jerkovic@hu.nl

Telefoon: 06 - 23003608

Volg op:

Katarina Jerković-Ćosić is mondhygiënist en klinisch epidemioloog, geïntrigeerd door de mogelijkheden om de preventieve zorg eerder in te zetten en anders te organiseren zodat preventieve maatregelen daadwerkelijk de groep bereiken die ze het meest nodig heeft. Verbinding met de praktijk is de enige weg om dit te bereiken en het praktijkgericht onderzoek is het middel om zover te komen. 

Katarina is in 2000 afgestudeerd als mondhygiënist aan de Hanzehogeschool waar ze direct na haar afstuderen instructeur werd. In 2002 heeft zij de docenten opleiding (HGZO) aan de VU afgerond en in 2006 heeft zij haar Master opleiding Evidence Based Practice aan de UvA behaald. In haar werk als docent won onderzoek al snel haar interesse. Naast verschillende docententaken is zij lange tijd coördinator Evidence Based Practice lijn geweest en tevens afstudeercoördinator. Als lid van de kenniskring van het lectoraat Transparante Zorgverlening aan de Hanzehogeschool heeft zij een tweetal onderzoeken uitgevoerd, namelijk onderzoek naar de mondgezondheid van basisschoolkinderen en onderzoek naar de effecten van taakherschikking in tandheelkunde. Het tweede onderzoek mondde uit in een promotietraject dat in 2012 afgerond werd aan de faculteit van Economie en Bedrijfskunde aan de RuG met het proefschrift: The relation between profession development and job (re)design; The case of dental hygiene in the Netherlands.

Sinds 2012 is Katarina werkzaam bij de opleiding Mondzorgkunde binnen het Instituut voor Paramedische Studies aan de Hogeschool Utrecht. Sindsdien heeft zij bijgedragen aan de ontwikkeling van een onderzoekscultuur binnen het team mondzorgkunde en binnen het IPS. Er is een onderzoeksgroep gevormd en er zijn meerdere onderzoeken in samenwerking met docenten en studenten uitgevoerd. 

Katarina is in oktober 2016 benoemd tot lector Innovaties in de Preventieve Zorg. De focus van dit lectoraat ligt op de brede thema’s in de preventieve zorg. Het uitgangspunt is vaak het vak mondzorgkunde met een interprofessioneel karakter in al haar activiteiten. Het lectoraat wil de focus leggen op het belang van het promoten van preventieve zorg en nieuwe wegen zoeken om de preventieve zorg effectiever en efficiënter in te zetten. Vanuit het brede perspectief van voorzorg en universele preventie zet het lectoraat zich in voor interprofessionele aanpak vooral in de screening en vroegsignalering. Verder legt het lectoraat de nadruk op betere toegankelijkheid van de preventieve zorg, juist voor de individuen/groepen die het het hardst nodig hebben. Het lectoraat wil een stevige kennisbasis en bewijs leveren voor nog onvoldoende onderbouwde preventieve interventies en een impuls geven aan de innovaties in de mondzorg.