Karlijn van Ramshorst

Terug naar onderzoekers
Functie: Projectmanager, Onderzoeker
Lectoraat: Co-design
Contact:

E-mail: karlijn.vanramshorst@hu.nl

Telefoon: 088 - 481 86 90 (secretariaat)

Volg op:

Karlijn van Ramshorst (1986) is als projectleider betrokken bij het lectoraat Co-design.

Zij studeerde psychologie aan de Universiteit Utrecht en sportpsychologie aan de Vrije Universiteit. Naast haar studie werkte ze al als projectondersteuner bij het kenniscentrum Communicatie & Journalistiek. Daarbij heeft ze veel ervaring opgedaan binnen projecten bij de HU. Na haar studie is ze zich volledig gaan richten op projectleiding bij de lectoraten Publab en Co-Design. Sinds de zomer van 2017 werkt zij volledig voor het lectoraat Co-Design. De participatieve werkwijze en de maatschappelijk relevante projecten sluiten goed aan op haar interesses.

Karlijn is onder andere projectleider van Powertools. In dit project wordt op een participatieve wijze technologie ontworpen ter bevordering van zelfredzaamheid bij cliënten met een cognitieve beperking.Naast haar werk als projectleider staat Karlijn graag op het voetbalveld en geeft ze taalles aan vrouwen van wie Nederlands niet de moedertaal is.