Karin Haan

Terug naar onderzoekers Karin Haan
Functie: Docent-onderzoeker
Lectoraat: Didactiek van de Moderne Vreemde Talen
Contact:

E-mail: karin.haan@hu.nl

Telefoon: 06-23728798

Karin Haan heeft na de studie Spaanse taal- en letterkunde een eerstegraadsonderwijsbevoegdheid behaald. Ze is als docent verbonden aan Instituut Archimedes bij de opleiding Leraar Spaans tweedegraads en betrokken bij diverse aspecten binnen het curriculum. In het onderwijsproces bij vakken als vakdidactiek, taalverwerving Spaans, geschiedenis van Latijns-Amerika, taalkunde, algemene didactiek en praktijkgericht onderzoek. Voor de leerlijn taalverwerving ontwerpt zij cursussen vanuit de principes van het taakgericht taalonderwijs.

In de vakgroep Spaans zijn een aantal studiedagen voor docenten georganiseerd waarbij Karin Haan inhoudelijk betrokken is geweest, vooral rondom het thema Spaans op de basisschool (vroeg vreemdetalenonderwijs).

Karin Haan heeft veel ervaring opgedaan in het onderwijsveld als docent in het voortgezet onderwijs (onder andere het opzetten van Spaans als startersvak op het Gerrit Rietveldcollege in Utrecht), hbo (afdelingen commerciële economie) en universiteit (taalverwerving en vakdidactiek). Ze heeft deel uitgemaakt van het sectiebestuur Spaans van de Vereniging van Leraren in Leven Talen, het redactie- en toetsteam Kennisbasis Spaans Bachelor, de vaksectie Spaans mavo C/D (sinds 2003 vmbo, havo en vwo) voor de Centrale Examencommissie vaststelling Opgaven Schriftelijke examens (Cevo). Voor de herziene editie van Staatsen, F. e.a: Moderne vreemde talen in de onderbouw, Coutinho (2015) heeft zij bijgedragen aan het selecteren van de  voorbeelden voor Spaans en het invullen van de site met vakdidactische termen.

Sinds september 2016 is Karin Haan lid van het Lectoraat Didactiek van de Moderne Vreemde Talen.

Didactiek van de Moderne Vreemde Talen

Lessituatie Padualaan 97

Over het lectoraat