Jurriaan Omlo

Terug naar onderzoekers Jurriaan Omlo
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
Volg op:

Mijn naam is Jurriaan Omlo. Ik ben als onderzoeker verbonden aan het Lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling. Daarnaast ben ik als zelfstandig onderzoeker eigenaar van Bureau Omlo.

Onderzoek naar diverse sociale vraagstukken

Als onderzoeker heb ik de afgelopen jaren studies verricht naar diverse sociale vraagstukken rondom de drie decentralisaties. Het betreft onder meer een evaluatie van het nieuwe gemeentelijke jeugdbeleid, een studie naar nieuwe vormen van zelforganisatie en de implicaties hiervan voor sociaal werkers en een publicatie over empowerment en sociaal werk. Ik heb mij de afgelopen jaren gespecialiseerd in evaluatieonderzoek. Zo schreef ik samen met andere auteurs het boek ‘Weten wat werkt. Passend evaluatieonderzoek in het sociale domein.’ Eerder promoveerde ik op een onderzoek naar het perspectief van Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen op integratie. Ik verwonderde mij over het feit dat er in wetenschappelijk onderzoek naar integratie zelden aandacht is voor de vraag hoe migranten en hun kinderen zelf over integratie denken. Ook heb ik geschreven over discriminatie en effectieve copingstrategieën.

Internationale ervaringen

In 2014 ben ik door de Amerikaanse ambassade in Den Haag geselecteerd om een internationaal leiderschapsprogramma te volgen in de Verenigde Staten, in vijf verschillende steden: Washington, New York, San Diego, Indianapolis en Manchester. Ik heb dankzij dit programma meer inzicht verkregen in de Amerikaanse cultuur, geschiedenis, politiek en samenleving, dankzij vele gesprekken met wetenschappers, beleidsmakers, uitvoerende professionals, vrijwilligers en burgers. Centrale vraagstukken in het programma waren onder meer culturele diversiteit, discriminatie, immigratie, de positie van vluchtelingen, burgerschap, vrijwilligerswerk, participatie van mensen met een beperking en schuldenproblematiek onder jongeren.

Recente publicaties

Omlo, J. (2015) Hoe migranten omgaan met discriminatie. Radicaliseren, terugtrekken of verdragen? 

Omlo, J. (2015) Eenzijdige focus van onderzoek op doelrealisatie maakt blind voor onverwachte bijvangsten van beleid.

Anschütz, J., Zeele, S. van, Omlo, J. & Rietveld, L. (2014) Nulmeting evaluatie Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel, Gemeente Rotterdam.

Omlo, J., Bool, M. & Rensen, P. (2013) Weten wat werkt. Passend evaluatieonderzoek in het sociale domein, Amsterdam: SWP.

Omlo, J., Deur, H. van, & Sprinkhuizen, A. (2013) Een kansrijke aanpak. Empowerment als denk- en handelingskader, in Scholte, M. & Sprinkhuizen, A., DichtErBij. Naar een andere inrichting van hulp- en dienstverlening in het sociaal werk. Bussum: Coutinho.