Julia Planko

Terug naar onderzoekers Portret Julia Planko
Functie: Onderzoeker, Promovendus
Docent voor:

International-Business-and-Management-Studies

Contact:

E-mail: julia.planko@hu.nl

Volg op:

Julia Planko is als onderzoeker en docent verbonden aan Hogeschool Utrecht.

Als docent van de opleiding ‘International Business Managent Studies’ geeft ze de volgende vakken: Business Ethics, Sustainable Innovative Marketing, Economics en Marketing. Daarnaast is ze namens de HU verantwoordelijk voor de innovatieve minor Circular Economy. Deze minor is opgezet in samenwerking met de Ellen McArthur Foundation. Studenten die deze minor kiezen, doen eerst theoretische kennis op over het concept circulaire economie en adviseren bedrijven vervolgens bij de overstap naar een businessmodel dat hierop gebaseerd is.

Julia is als onderzoeker betrokken bij de HU-onderzoeksgroep ‘Cooperative Entrepreneurship’. Haar onderzoek richt zich op strategische samenwerking tussen bedrijven die duurzame innovaties implementeren. De implementatie van duurzame, innovatieve technologieën vereist vaak ingrijpende aanpassingen aan de macro-omgeving waarin innovatieve bedrijven opereren. Ondernemingen die een innovatieve technologie op de markt willen brengen, kunnen met elkaar samenwerken via netwerken of clusters binnen hun bedrijfstak met als doel een gunstige omgeving te creëren voor hun technologie. Daarmee vergroten ze de kans dat hun technologie zich verspreidt in de samenleving en ingeburgerd raakt. Julia onderzoekt hoe bedrijven kunnen samenwerken om deze ondersteunende externe omgeving op een strategische manier vorm te geven.

Ze voert dit onderzoek uit als promovenda aan de Universiteit Utrecht, waar ze deel uitmaakt van de onderzoeksgroep Innovation Studies van het Copernicus Institute for Sustainable Development. Haar promotoren zijn prof. Marko Hekkert en prof. Jacqueline Cramer, directeur van het Utrecht Sustainability Institute.

Daarnaast zet Julia zich in om de principes van duurzame ontwikkeling en de circulaire economie te integreren in het curriculum van de opleiding Business Management. Zij is ervan overtuigd dat het bedrijfsleven de stuwende kracht achter duurzame ontwikkeling kan en moet zijn. Daarom speelt het onderwijs aan studenten bedrijfskunde, de toekomstige managers van het bedrijfsleven, een cruciale rol bij duurzame ontwikkeling. Om studenten ook buiten de lessen te inspireren om zich in te zetten voor duurzame ontwikkeling heeft ze de ‘HU Sustainability Club’ opgericht, een studentenvereniging die zich met duurzaamheid bezighoudt.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten