Jorrit Rehorst

Terug naar onderzoekers Jorrit Rehorst
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Innovatie van Beweegzorg
Contact:

E-mail: jorrit.rehorst@hu.nl

Telefoon: 06-38763143

Jorrit Rehorst is onderzoeker binnen het lectoraat Innovatie van Beweegzorg. Als sportfysiotherapeut en master orthopedisch manueeltherapeut heeft hij jaren lang in de eerste lijn gewerkt bij diverse praktijken en het SMC KNVB. Na zijn verdere opleiding tot inspanningsfysioloog, bewegingswetenschapper en bedrijfskundige (MBA) is hij sinds 2004 als docent werkzaam bij HU en sinds 2007 Hoofd van de Master Fysiotherapie, specialisatie Sportfysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie aan de University of Applied Sciences van HU. Binnen deze masteropleidingen in het musculoskeletale domein van de gezondheidszorg, die sinds 2016 als TOPopleiding zijn aangemerkt, worden fysiotherapeuten opgeleid tot specialisten die zich als zodanig dienen te profileren en positioneren in de maatschappij. Wetenschappelijk onderzoek en de specialistische beroepspraktijk gaan daarbij hand in hand en geven deze zorgprofessional de tools om succesvol te zijn en blijven.

Innovatie van beweegzorg

Over het lectoraat