Joost van Andel

Terug naar onderzoekers
Functie: Onderzoeker, Promovendus
Lectoraat: Organiseren van Verandering in het publieke domein
Contact:

E-mail: joost.vanandel@hu.nl

Telefoon: 088-4819281

Volg op:

Joost van Andel maakt deel uit van de Kenniskring Sociale Innovatie en daarbinnen het Lectoraat Organiseren van Verandering in het publieke domein. Hij doet promotieonderzoek naar Deskundigheidsbevordering voor begeleiders van organisatieverandering. In zijn onderzoek bestudeert bij het relationele handelen van professionele organisatieveranderaars ten opzichte van de betrokkenen bij die organisatieverandering. Met dit onderzoek wil Joost van Andel eraan bijdragen dat veranderpractitioners betere begeleiding kunnen bieden waardoor de beoogde resultaten van de organisatieverandering beter gerealiseerd kunnen worden. Dit doet hij vanuit de persoonlijke overtuiging en de wetenschap dat de kwaliteit van organisaties sterk wordt beïnvloed door de kwaliteit van de menselijke relaties die de organisaties vormen. Joost van Andel doet dit onderzoek vanuit een sociaal constructionistisch onderzoeksperspectief (zie bijvoorbeeld www.taosinstitute.net).

Joost heeft een achtergrond in Bedrijfseconomie (Bachelor) en Bedrijfskunde (Master of Science, specialisatie Veranderkunde). Daarnaast heeft hij diverse opleidingen gevolgd, leidend tot de licenties Psychosociaal Therapeut (NVPA) en Registertherapeut (RBCZ). Naast dat hij een parttime praktijk heeft op het gebied van coaching en therapeutische begeleiding (www.joostvanandel.nl) is hij als hogeschooldocent verbonden aan de opleiding Human Resource Management binnen het Instituut voor Arbeid & Organisatie. Joost is coördinator en trainer/coach van de Minor Coaching. Eerder deed hij ervaring op als financial in het bedrijfsleven (o.a. Siemens, Hema) en werkte hij enkele jaren als trainer, (team)coach en interim leidinggevende voor verschillende organisaties.

Organiseren van Verandering in het publieke domein

Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties

Over het lectoraat