Johanna van der Borden

Terug naar onderzoekers
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Geletterdheid
Contact:

E-mail: johanna.vanderborden@hu.nl

Telefoon: 06-23884062

J.M. (Johanna) van der Borden MEd (1964) is in 2001 als eerstegraads docent Nederlands afgestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht en sinds september 2016 voor 0.2 fte werkzaam als onderzoeker bij het Lectoraat Geletterdheid. Ze is voor 0.6 fte verbonden aan Instituut Archimedes. 

Binnen het lectoraat is zij verantwoordelijk voor het vormgeven van het  DENK!programma in het voortgezet onderwijs. Met de inzet van dit programma wordt beoogt om een structurele positieve invloed uit te oefenen op het begrijpend lezen van Nederlandse leerlingen. Johanna ontwikkelt een handleiding die kan worden ingezet in de onderbouw van het vmbo. Zij bekijkt of dit programma een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van het curriculum van de bachelor lerarenopleiding Nederlands. 

Johanna is lerarenopleider Nederlands aan het Instituut Archimedes sinds januari 2006. Zij verzorgt onderwijs in zowel de bachelor- als in de masteropleiding.  Zij is curriculumontwikkelaar  op het gebied van lees- en schrijfvaardigheid, (taalgerichte) didactiek en differentiatie. Vanaf augustus 2017 is zij verantwoordelijk voor het gehele curriculum van de bacheloropleiding Nederlands.  Zij maakt deel uit van de kerngroep Herijking Kennisbasis bachelor Nederlands en van het Landelijk Vakoverleg Nederlands (LVON).

Relevante werkervaring

  • Opleidingscoördinator voltijdopleiding Nederlands Instituut Archimedes (2006-2013) 
  • Onderzoeker in het academieteam Van Taalexpert naar Taalcoach (2010-2013)
  • Onderzoeker bij het lectoraat Lesgeven in de Multiculturele school van Maaike Hajer (2008-2010)
  • Remedial teacher in het voortgezet onderwijs (1995-2001)
  • Docent Nederlands in het voortgezet onderwijs (1989-2005)

Expertise

  • Domeinspecifiek
  • Training/begeleiding/coaching

Meer informatie over de verschillende expertises is te vinden op de website van het Lectoraat Geletterdheid.

Geletterdheid

Geletterdheid

Over het lectoraat