Joep Binkhorst

Terug naar onderzoekers Joep Binkhorst
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Organiseren van Verandering in het publieke domein, Participatie Zorg en Ondersteuning
Contact:

E-mail: joep.binkhorst@hu.nl

Telefoon: 088-4819457

Volg op:

Joep Binkhorst is onderzoeker binnen de lectoraten Participatie Zorg en Ondersteuning (PZO) en Organiseren van Verandering in het Publieke Domein (OVPD) van het kenniscentrum sociale innovatie. Daarnaast is hij docent voor de opleiding Human Resourcemanagement. 

Na zijn masteropleiding Culture, Organization & Management aan de Vrije Universiteit is hij  als onderzoeker werkzaam geweest bij het Nederlands Jeugdinstituut. Sinds 2012 is hij in dienst van de Hogeschool Utrecht waar hij onderzoek doet naar onder meer innovaties in het wijkgericht werken (waaronder de ontwikkeling van sociale wijkteams) en de toeleiding naar arbeid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Centrale thema’s in zijn onderzoek zijn het verbeteren van samenwerking in het sociale domein tussen professionals onderling en tussen organisaties en de samenwerking met de (lokale) overheid. Met het onderzoek dat Joep uitvoert beoogt hij een bijdrage te leveren aan het effectief en efficiënt inrichten van het sociale domein zodat professionals hun vak optimaal kunnen uitvoeren en zorg en ondersteuning terecht komt bij de mensen in onze maatschappij die dat het hardst nodig hebben.

Ook in zijn werk voor de opleiding Human Resourcemanagement speelt onderzoek een belangrijke rol. Als leergroepbegeleider ondersteunt hij groepen tweedejaars studenten bij het uitvoeren van een praktijkgericht onderzoek en vierdejaars studenten bij hun afstudeeronderzoek.

Expertises: culturele veranderingen en interventies, professionaliteit en zelfsturing van docententeams, nieuwe vormen van integraal, wijkgericht werken, innovaties wijkgericht werken, arbeidsparticipatie van kwetsbare mensen

Projectdeelname: Focus op onderwijs in de professionele ruimte, Innovaties in wijkgericht werken (Wmo-Werkplaats), Diversiteit in teams, Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen voor Kwintes Jeugd.