Jo Hermanns

Terug naar onderzoekers Jo Hermanns
Functie: Emeritus lector
Lectoraat: Werken in Justitieel Kader

Prof. dr. Jo Hermanns nam op 26 september afscheid als lector Werken in Justitieel Kader. U kunt zijn afscheidscollege teruglezen.

Jo Hermanns behaalde zijn doctoraal Psychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en promoveerde in de Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. 

Hij heeft een uitgebreide publicatielijst en is deskundig op het terrein van het justitieel kader. 

Als zelfstandig adviseur is hij bekend op het gebied van jeugdbeleid. Hij is betrokken bij ruim tweehonderd advies-, innovatie- en beleidsontwikkelingstrajecten voor de departementen van VWS, Justitie, Onderwijs, Buitenlandse Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook werkt hij voor provincies, gemeenten, en instellingen die zich met jeugd bezighouden.